شناسهٔ خبر: 58005 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مه آبادی تشریح کرد:

تشریح ۲۰۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و خرید تجهیزات ناوبری و فرودگاهی/ تاکید بر پرورش مدیران درون سازمانی

مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بی توجهی به امر مدیریت را از جمله نقاط ضعف کشور دانست و گفت: شرکت فرودگاه‌ها توانست در طول سه سال و نیم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سامانه راداری و فرودگاهی خریداری کند و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه عمرانی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رحمت اله مه آبادی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم افتتاح طرح آموزش نسل نوین مدیران فرودگاهی (اینگام)  با اشاره به ضعف عرصه های مدیریتی در کشور گفت: این واقعیت تلخی است که کشور ما با وجود ظرفیتهای بالای مادی و غیرمادی از شرایط خوبی برخوردار نیست. بسیاری دلیل آن را سو مدیریت و یا فساد در مدیریت می دانند، اما من دلیل آن را اهمیت ندادن و کم توجهی به امر مدیریت میدانم، که البته سو مدیریت و فساد در مدیریت هم از همینجا ناشی می شود.

مه آبادی ادامه داد: متاسفانه این بی‌توجهی به مدیریت به حدی رسیده است که در کشور اگر کسی بخواهد کار حرفه‌ای و بی حاشیه انجام دهد، به انواع روش‌ها و با تمسک به تفسیرهای متفاوت از قانون، برای او مانع تراشی و هزینه سازی می کنند، که نمونه آن را در پرونده فلایت چک شاهد بودیم.

وی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را نمونهای از عینیت یافتن تأثیر مدیریت حرفهای، جهادی، منسجم، معتقد به کار تیمی، قانونمدار، مسئولیتپذیر و فسادستیز دانست و افزود: این امر با حمایت وزیر راه و شهرسازی و دیگر عزیزان در این وزارتخانه میسر شده است. موضوع این مراسم و اینگام اهمیت دادن به حرفه مهم مدیریت است و اینکه مدیریت شرکت در آینده به دست شایستگان سپرده شود.

مه آبادی با اشاره به اینکه خداوند متعال از آغاز خلقت به بحث رهبری و مدیریت توجه ویژهای داشته است، گفت: حضرت حق با انتخاب و تربیت بندگان شایسته، آنها را برای رهبری و مدیریت مردم مأمور کرد و از همان ابتدای خلقت تعلیم و تربیت و شایستهسالاری و مدیر شایسته را مورد تقدیر قرار داده است.

لزوم پرورش مدیران درون سازمان

رئیس هیأت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه پیش از این صنعت هوانوردی به علت حضور مدیران سایر بخش‌ها، مانند بخش نفت و نیرو، آموزش و پروش و نظامی و انتظامی لطمه خورده است، گفت: من و اعضای هیئت مدیره کنونی شرکت فرودگاه ها از مراتب پایین این صنعت پلههای رشد را طی کرده و به اینجا رسیدهایم.

وی ادامه داد: باید با آموزش افراد شایسته در درون این صنعت کاری کنیم که دیگر نیازی نباشد که برای مدیریت آن از مدیران دیگر حوزهها استفاده شود که به دلیل ناآشنایی آنها با این صنعت خسارات زیادی به بار آید.

مه آبادی با اشاره به اینکه در سه سال و نیمی که از حضور تیم مدیریتی کنونی میگذرد با کمک وزیر راه و شهرسازی در دو بخش ناوبری هوایی و تجهیزات فرودگاهی اتفاقات بزرگی رقم خورده است، گفت: ما توانستیم با اعتماد به نیروها و ظرفیتهای داخلی خود حرکتهای بزرگی انجام دهیم که حاصل آن خرید ۱۰۰۰ میلیارد تومان سامانههای راداری و ناوبری در فرصت کوتاه پسابرجام و همچنین اجرای پروژههای عمرانی در ۶۰ نقطه از فرودگاههای کشور با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. ما توانستیم تمام طرحهای نیمه تمام فرودگاهها که بعضاً دو دهه از آغاز آنها میگذشت را به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به امر وفاداری و لزوم پرداختن به امر وفاداری سازمانی گفت: من امروز را جلوهای از وفاداری خود و مدیران شرکت به سازمان متبوع، وزارت متبوع و نظام جمهوری اسلامی ایران میدانم. وفاداری سازمانی یعنی اینکه اگر در سازمان نبودیم چه باید بشود و به آینده آن بیندیشیم و نسخهای درست برای آن بپیچیم.

اولویت پرورش منابع انسانی بر فعالیت عمرانی

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با بیان این موضوع که طرح اینگام اکنون به مهمترین برند مدیران شرکت فرودگاه ها تبدیل شده است، گفت:  وزیر راه و شهرسازی بارها روند اجرای این طرح را پیگیری کرده است و شاید اهمیت اجرای آن را بیشتر از اهمیت پروژه های عمرانی میداند. مراسم امروز حاصل سه سال و نیم تلاش منظوم، سازماندهی شده، علمی و دقیق است و آمال اینگام خدمت شایسته به شهروندان از طریق پرورش مدیران شایسته است.

مه ابادی در توضیح دلایل اجرای اینگام در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پرورش مدیران بینالمللی، نمایش ظرفیت توان داخلی، تقویت نفوذ و بازیگری منطقهای و بینالمللی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق این راهبرد، تحکیم نظام شایستهسالاری، یافتن لیاقت و توان و ابزار لازم برای قرار گرفتن صنعت هوانوردی ایران در استانداردهای جهانی، خدمترسانی به مردم در سطح جهانی و ایجاد فرصت برابر از جمله دلایل پرداختن به طرح اینگام است.

وی ادامه داد: اینگام شامل سه مرحله آموزش متفاوت و متمایز نسبت به آموزشهای دیگر است؛ مرحله اول آموزش به منظور ایجاد نگرشی فلسفی به مسائل و تغییر در نگرش نسبت به جامعه، مردم و خدمترسانی به آنها است. مرحله دوم آموزشهای تئوریک با استفاده از استادان مجرب بینالمللی و داخلی را شامل میشود و در مرحله سوم نیز افراد به صورت عملی در فرودگاههای تراز اول جهان دوره کارآموزی خود را میگذرانند تا تبدیل به مدیرانی با تجربه عملی در چنین فرودگاههایی شوند.

نظر شما