شناسهٔ خبر: 58577 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در سومین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان مطرح شد:

بررسی مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر

نشست سومین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان که با حضور بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه،ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و اعضای کارگروه زلزله و لغزش لایه‌های زمین برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ، در سومین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان که با حضور بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه،ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و اعضای کارگروه زلزله و  لغزش لايه‌های زمین برگزار شد درخصوص نحوه و انجام فرایند اجرای کار مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر تصمیم گیری شد.

 در این نشست نظر به تصویب دو شهرساری و قائمشهر جهت انجام مطالعات دقیق حریم گسل ،جلسه کارگروه با بخش زلزله مرکز تحقیقات برای اجرایی شدن مطالعات تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص نحوه و فرایند انجام مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همفکری با اعضا حاضر در جلسه در جهت همکاری و مشارکت برای اجرای پروژه بحث و تبادل نظر شد .

در ادامه این نشست مقرر شد که محوریت انجام مطالعات با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان بوده  و کمیته تدقیق گسل که متشکل از دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله برق،از ،مخابرات ،استانداری و ...می باشد. با سازمان زمین شناسی همکاری و  در جهت تسهیل اجرای کار با آن دستگاه مشارکت داشته باشند.

 همچنین نظارت بر اجرای کار و تصویب مطالعات جهت لازم الاجرا بودن بر عهده مرکز تحقیقات راه و شهرسازی می‌باشد.

نظر شما