شناسهٔ خبر: 59110 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رییس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خبرداد:

تعطیلی سه شرکت حمل مسافر درقم

حسین اعتمادی رییس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از تعطیلی سه شرکت حمل مسافر درقم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قم ، حسین اعتمادی عنوان کرد : در راستای اجرای رای کمیسیون ماده ۱۲، سه شرکت حمل مسافر به دلیل تخطی از ضوابط و مقررات موضوعه به مدت یک ماه تعطیل شدند .

حسین اعتمادی رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق مطرح کرد : سه شرکت متخلف از زمان اعلام رای کمیسیون ماده ۱۲به مدت یک ماه تعطیل و سامانه جامع آنها توسط این اداره کل غیر فعال شده است .

وی اضافه کرد : هم چنین جهت اطلاع مسافران و دیگر مراجعان شرکت‌های حمل مسافر در پایانه مسافری قم ، نسبت به نصب بنر با عنوان تعطیلی یک ماهه سه شرکت مذکور اقدام شد.

وی در ادامه به تخلفات صورت گرفته توسط سه شرکت حمل مسافر فوق الاشاره پرداخت و توضیح داد : عمده تخلفات صورت گرفته که موجب اتخاذ تصمیم به تعطیلی این شرکت‌ها در کمیسیون ماده ۱۲ شد شامل : عدم تکریم ارباب رجوع ، تاخیر بیش از یک ساعت دراعزام اتوبوس حامل مسافر، عدم تطبیق نرخ دریافتی با صورت وضعیت ..... بوده است .

دبیرکمیسیون ماده ۱۲ استان قم ضمن تاکید برآنکه تصمیم به تعطیلی سه شرکت حمل مسافر یادشده درپی تذکرات جدی و مکرر اعضا این کمیسیون صورت گرفته است یاد آور شد : طی سالجاری درمجموع به تخلفات ۴۵ شرکت حمل ونقل ( کالاو مسافر ) درقم رسیدگی شده که از این تعداد ۳۲ مورد متعلق به شرکت‌های حمل مسافر و ۱۳ مورد دیگر مربوط به شرکتهای حمل کالا بوده است.

وی در ادامه به احکام صادره کمیسیون ماده ۱۲ استان درخصوص رسیدگی به موارد تخلفی ۴۵ شرکت موصوف پرداخت و عنوان کرد : ازمجموع ۳۲پرونده تخلفات رسیدگی شده درخصوص شرکت‌های حمل مسافر ، ۹ مورد تبرئه ، ۱۹ مورد به جرایم نقدی ، ۳ مورد به تعطیلی و تعلیق یک‌ماهه محکوم و یک مورد نیز به تذکر و توبیخ کتبی اکتفا شد.

اعتمادی درخصوص تعداد و موضوع پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۱( رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل عمومی جاده‌ای ) نیز اظهار داشت: طی سالجاری ،در مجموع به ۳۲ موردتخلفات رانندگان در بخش حمل ونقل جاده‌ای رسیدگی شد که تمامی آنها مربوط به رانندگان ناوگان عمومی حمل مسافر بوده است .

وی درخصوص احکام صادره موارد تخلفی رانندگان نیز عنوان کرد : با عنایت به توضیحات ارائه شده از سوی رانندگان درکمیسیون ماده ۱۱ استان قم و تطابق با موارد استعلامی تخلفات ، نسبت به تذکر کتبی جهت ۲۸ نفر از رانندگان اقدام و ۴ نفر دیگر نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شدند.

نظر شما