شناسهٔ خبر: 5953 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نخستين جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري در سال ۹۴ صورت گرفت؛

وضعيت ايستگاه راه آهن مياندوآب و اراضي زراعتي حاشيه نيشابور مشخص شد

ايستگاه راه آهن مياندوآب شورايعالي شهرسازي و معماري پيرو بررسي طرح جامع شهر مياندوآب در كميته فني مصوب كرد كه ايستگاه راه آهن در مركز شهر مكاني يابي و مسير راه آهن به داخل شهر منتقل شود. همچنين در طرح جامع شهر نيشابور اراضي زراعتي در حاشيه و جنوب شهر با عملكرد زراعتي از محدوده شهر خارج و در حريم شهر به عنوان زراعي و باغ حفظ شود .

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در اولين جلسه سال جاري خود كه در تاريخ ۹۴/۱/۱۷ با حضور رياست، اعضا و مقامات محلي استانهاي مربوطه تشكيل شد ، پس از بحث و بررسي تصميات زير را اتخاذ كرد:‌

  • پيرو بررسي طرح جامع شهر مياندوآب در كميته فني و بازديد و باتوجه به موقعيت مهم و راهبردي شهر مياندوآب در كريدور توسعه شمال به جنوب كشور و نيز محور شرق به غرب و قرارگيري در مسير توسعه به سمت بازار خارجي و نيز سابقه تاريخي و امكانات كم نظير طبيعي و زيست محيطي اين شهر نقش شهر مياندوآب به عنوان نقش خدماتي و مركز گردشگري و تجاري ملي و منطقه‌اي تعيين مي‌شود و تأكيد بر خدمات توريسم شامل اكوتوريستم، توريسم تاريخي و توريسم تجاري و حمل و نقل و خدمات وابسته شامل مبادلات مربوط به كالاهاي كشاورزي و باغي و صنعتي در غرب كشور مورد نظر مي‌باشد. با لحاظ اين سياست و براساس صورتجلسة كميته فني ، ضمن تصويب اين طرح مقرر شد:

۱. افق طرح با حفظ جمعيت پيشنهادي مصوب استان (۱۵۴۰۴۲ نفر)، براي مساحت ۱۹۳۵ هكتار به عنوان سطح محدودة شهر ، تا سال ۱۴۰۸ افزايش يابد.

در نقشه كاربري اراضي ، عنوان كاربري ها و رنگ مربوطه مطابق مصوبات شوراي عالي اصلاح شود.

۲. به دليل مغايرت با موازين فني و قانوني و جلوگيري از توسعة افقي شهر برابر مصوبة ۷۹/۶/۱۴ شورايعالي كلية كاربري‌هاي باغ و زراعي در محدودة شهر (وفق طرح جامع و تفصيلي مصوب قبلي) كه در آنها ساخت و ساز غير مجاز صورت گرفته، به جز ساخت و سازهاي داراي حقوق مكتسبه طبق استفسارية شوراي عالي در اين طرح مجدداً با كاربري باغات ابقا و تثبيت شود.

۳. باغات موجود در محدوده پيشنهادي طرح جامع (در مجموع به مساحت ۴۲ هكتار) از محدودة طرح جامع خارج شود.

۴. ايستگاه راه آهن در مركز شهر مكاني يابي و مسير راه آهن به داخل شهر منتقل شود.

  • طرح جامع شهر نيشابور براي افق ۱۴۰۵ با جمعيت پيشنهادي ۳۱۵۰۰۰ نفر در محدوده به مساحت ۳۶۹۹ با موارد زير تصويب شد :

۱. باتوجه به اينكه در طرح هاي بالادست، شهر نيشابور به عنوان قطب كشاورزي اعلام شده است لذا اراضي زراعتي در حاشيه و جنوب شهر با عملكرد زراعتي از محدوده شهر خارج و در حريم شهر به عنوان زراعي و باغ حفظ شود .

۲. نظر به تأمين آب مودر نياز شهر از اراضي شمالي شهر ، توسعه شهر به طرف اراضي شمالي محدوده شده و به عنوان پهنه حفاظتي لحاظ مي‌شود. استقرار فعاليت هاي صنعتي و آلاينده در اين پهنه ممنوع است.

۳. كليه آثار ثبتي شهر (علاوه بر آثار شادياخ) در قالب كاربري ميراث تاريخي در سند كاربري اراضي پيشنهادي ارائه شود.

۴. محدوده بافت با ارزش و حدود مداخلات در آن در مقياس طرح جامع با نظر سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي در طرح لحاظ شود.

۵. تدابير لازم براي حفظ عملكرد محور تهران – مشهد به عنوان شرياني درجه يك اتخاذ شود.

۶. باتوجه به نقش و جايگاه شهر نيشابور موضوع گردشگري به عنوان طرح موضوعي – موضعي در دستور كار اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي و شهرداري نيشابور قرار گيرد.

نظر شما