شناسهٔ خبر: 5955 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مصوبه شورايعالي براي ساخت و ساز در اراضي شمال ميدان سپاه تهران؛

توقف عمليات ساختماني در محدوده عمارت عشرت‌آباد / تاكيد بر استفاده عمومي از عمارت تاريخي

عمارت تاريخي عشرت‌آباد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با تاكيد بر اينكه عمارت تاريخي عشرت آباد براي استفاده عموم مهيا شود، مصوب كرد: عمليات ساختماني در محدوده عمارت متوقف و نقشه ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط ميراث فرهنگي بازنگري و اصلاح شود.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در اولين جلسه سال جاري خود كه در تاريخ ۱۷ فروردين ماه ۹۴ با حضور رئيس، اعضا و مقامات محلي استانهاي مربوطه تشكيل شد و در موضوع ساخت و ساز در اراضي شمال ميدان سپاه تهران ، مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم شد:

۱. عمارت تاريخي عشرت آباد با پيگيري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي استفاده عموم مهيا شود.

۲. رعايت حريم قانوني عمارت و باغ ثبت شده ملي عشرت آباد به شماره ثبت ۶۴۸ مورخ ۲۳ فروردين ۱۳۴۶ الزامي است.

۳. رعايت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه مذكور (۳۲۱G) براي محدوده فوق الزامي است.

۴. عمليات ساختماني در محدوده عمارت متوقف و نقشه ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط ميراث فرهنگي بازنگري و اصلاح گردد.

۵. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به هماهنگي با هدف رعايت موازين قانوني همه جانبه نسبت به گردش كار احداثات در داخل محدوده پادگانهاي كشور و شهر تهران اقدام نموده و اخذ پروانه براساس طرحهاي توسعه و عمران براي احداثات عظيم در زمينهاي با كاربري نظامي، انتظامي الزامي است.

۶. كار گروه ويژه اي براي بررسي موضوع وهماهنگي هاي لازم با محوريت وزارتخانه هاي دفاع و كشور ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبيرخانه شورايعالي تشكيل و ضمن هماهنگي و رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي فرماندهي كل قوا دستورالعملي را براي رعايت موضوع در كل كشور ظرف مدت سه ماه به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارائه نمايند./

نظر شما