شناسهٔ خبر: 59715 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نگاهی به روزنامه‌های ۱۹ مهر

مطبوعات در گزارش زیر نگاهی اجمالی کرده‌ایم به اخبار حوزه حمل‌ونقل و مسکن شهرسازی در روزنامه‌‌های امروز (پنج شنبه ۱۹ مهر۱۳۹۷).

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در ذیل برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در روزنامه‌ها را بخوانید:

ابرار اقتصادی

در ادامه روند چهار ماه اخیر

معاملات مسکن باز هم افت کرد

آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۲۶۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر  تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰ درصدی نشان می‌دهد. پس از رونق نسبی از آذرماه سال گذشته، ورود به دوره رکود معاملاتی مجددا در بازار نیمه جان مسکن شهر تهران از مردادماه امسال کلید خورده و همچنان ادامه دارد. با رشد یکباره قیمت مسکن متاثر از نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته رقم خورد، بازار مسکن در مسیر افت معاملاتی قرار گرفت. نقدینگی نوسان‌گیران در بهار امسال مانع از آن شد که حجم خرید و فروش آپارتمان در پایتخت کاهش محسوسی داشته باشد. اما از ابتدای مردادماه به دلیل فاصله‌ی ایجاد شده بین توان متقاضیان واقعی با قیمت مسکن، کاهش شدید معاملات رقم خورد.

ایران

آیا فرونشست ها، راه آهن سراسری تهران- مشهد و اتوبان حرم تا حرم را می بلعند؟

فروچاله ها در دشت وارمین به کمین(قطارهای مسافربری) نشستند

مدیــر منابــع طبیعــی ورامیــن از بلعیــدن خــط آهــن سراســری تهران- مشــهد توســط فروچاله ها در دشت ورامیــن خبــر میدهــد. حــال ایــن ســؤال پیش میآید که آیــا باید هر آن منتظــر بلعیدن قطــاری پر از مســافر در ایــن مســیر بــود؟ »احمــد فدایی« در گفتوگــو بــا »ایــران« احتمــال ایــن اتفــاق تلــخ را قــوی میدانــد ومیگوید:»ســطح آبهــای زیرزمینــی هــر روز در منطقــه پایینتــر مــیرود و دشت ورامین هر لحظه بیشتر در خود میشــکند.« به گفته او فرونشســتها حتــی اتوبان حرم تا حرم را هم شــیار انداخته اســت. از نگاه او در این نقطه هم خطر به انتظار مســافران نشســته اســت. هــم راه و شهرســازی درگیــراســت و هم حوزه ریلی کشــور.

 فاجعه فرونشســت در مســیر قطار سراســری تهران – مشهد هم از سدسازیها آب میخورد. فدایی میافزاید:»سدهایی که بــاالی رودخانه هــای جاجرود، کن و شــور ســاختند با کاهش بارش باران همدســت شــدند تا قلب دشــتهای ورامیــن را شــکافی عمیــق بدهنــد دشــت ورامین در جنــوب پایتخت به گفته این کارشناس از آبهای سطحی جان میگرفت. ســفرههای زیرزمینی هــم از این جریــان تغذیــه میکرد اما برداشــتهای بیرویــه ترک بــه جان دشــت انداخت.حســاب و کتابهــای ســازمان منابع طبیعی نشان میدهد

کــه فرونشســتها تــا عمــق ۳۰ متری دشــت ورامیــن را شــکافته اســت. فرونشســتهایی کــه طــول آنهــا بــه ۳۰۰تــا ۴۰۰ متــر میرســد. عــاوه بــر سدســازی، حفــر چاههــای عمیق هم کشــاورزان منطقه را در ردیف نخست متهمیــن فرونشســتهای خطرنــاک دشــت ورامیــن قــرار داده اســت.

دنیای اقتصاد

ابر هزینه مسکن در ۱۰ شهر دنیا

نقشه پراکندگی ۱۰۰ شهر گران جهان برای تامین مسکن منتشر شد. اطلاعات بلومبرگ در این باره نشان می‌دهد: ابرهزینه مسکن در ۱۰ شهر از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکا، خانه‌دار شدن برای ساکنان این شهرها را به رویا تبدیل کرده است. هنگ‌کنگ، گران‌ترین ابرشهر دنیا معرفی شده است. شاخص رتبه‌بندی شهرها در این گزارش، ترکیبی از متوسط اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان‌ ۲ و ۳ خوابه در مرکز شهر و حومه و همچنین هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است. تبعات نوسان شدید قیمتی در برخی شهرها بررسی شده است.

خبرگزاری بلومبرگ فهرست یکصد شهر که دارای گران‌ترین مسکن در جهان هستند را منتشر کرد.  در این فهرست دو شهر تورنتو و ونکوور کانادا با صعود چشمگیر در افزایش هزینه‌های تامین مسکن جیب خریداران و مستاجران را خالی کرده‌اند. از سوی دیگر شهرهایی همچون مسکو و ریودوژانیرو بیش از ۱۰ پله سقوط کرده‌اند. در این میان عنوان گران‌ترین مسکن جهان را شهر هنگ‌کنگ به خود اختصاص داده است و به نظر می‌رسد خرید مسکن در این شهر برای قشر متوسط نیز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارش خبرگزاری بلومبرگ با عنوان یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن جهان آمده است: آه کانادا! این دو کلمه نخست از سرود ‌ملی کشور کانادا را این‌روزها بسیاری از شهروندان تورنتو و ونکوور در زمان پرداخت اجاره مسکن یا قسط وام خود به زبان می‌آورند. براساس اطلاعات فهرست بهای مسکن شهری بلومبرگ که به یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان می‌پردازد، شهر تورنتو، قطب تجاری کانادا در یک سال گذشته بیشترین میزان صعود را در هزینه‌های مسکن داشته و با جهشی ۱۸ پله‌ای، اکنون در جایگاه بیست و هشتمین شهر جهان در رده‌بندی هزینه‌های مسکن قرار گرفته است. این در حالی است که ونکوور، دیگر شهر کانادا نیز جایگاه دوم در بالاترین جهش را داشته است و با ۱۶ پله صعود در جایگاه شانزدهم قرار دارد.

جهان صنعت

کاهش ۳۰ درصدی معاملات املاک در نیمه اول مهر نسبت به سال گذشته

ریزش بازار مسکن در سایه انتظارات تورمی

آمار ثبت‌شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است. در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۲۶۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰ درصدی نشان می‌دهد. پس از رونق نسبی از آذرماه سال گذشته، ورود به دوره رکود معاملاتی مجددا در بازار نیمه‌جان مسکن شهر تهران از مردادماه امسال کلید خورده و همچنان ادامه دارد. با رشد یکباره قیمت مسکن متاثر از نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته رقم خورد، بازار مسکن در مسیر افت معاملاتی قرار گرفت. نقدینگی نوسان‌گیران در بهار امسال مانع از آن شد که حجم خرید و فروش آپارتمان در پایتخت کاهش محسوسی داشته باشد. اما از ابتدای مردادماه به دلیل فاصله‌‌ ایجاد شده بین توان متقاضیان واقعی با قیمت مسکن، کاهش شدید معاملات رقم خورد.

خرید و فروش مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۱۲ درصد کاهش یافته است. با این حال روند کاهش معاملات از مردادماه شدیدتر شده است. مقایسه تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به زمان مشابه سال قبل از فروردین تا شهریورماه امسال به ترتیب ۳/۶-، ۷/۱۶، ۱/۳-، ۷-، ۲/۳۳-، ۵/۳۳- بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید تنها در اردیبهشت‌ماه قراردادهای خرید و فروش افزایش ۷/۱۶ درصدی داشته و در سایر ماه‌ها نزولی بوده است.

اما در روزهای اخیر که قیمت ارز مقداری کاهش یافته، برخی کارشناسان به اثرگذاری این روند بر بخش مسکن و کاهشی شدن قیمت‌ها معتقد هستند و برخی دیگر می‌گویند قیمت‌ها بالا می‌رود.

پیام ما

تهک هواشناسی بازوی توسعه کشاورزی

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: طرح توسعه هواشناسی کاربردی سعی دارد با ارائه توصیه های بهنگام و کاربردی هواشناسی تولیدات کشاورزان را از گزند حوادث و مخاطرات آب و هوایی حفظ کند.

محمود دیانتی افزود: این طرح از سال ۱۳۹۳ در همه استان های کشور به منظوز مدیریت و کاهش ریسک و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی در حال اجرا است که از چهار لایه یا سطح تشکیل می شود.

تجارت

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد

گسترش حمل و نقل ریلی پیش شرط توسعه پایدار

سعيد محمدزاده مديرعامل شرکت راه‌آهن با بيان اينکه «توسعه حمل‌ونقل ريلي موجب توسعه اقتصاد کشور است و توسعه پايدار را به دنبال دارد» گفت: بايد در کنار پليس راه‌آهن تلاش کنيم که امنيت ريلي هر روز بيش‌از پيش باشد.هم‌زمان با هفته نيروي انتظامي، صبحگاه مشترک پليس راه‌آهن و بسيج، امروز چهارشنبه ۱۸ مهر با حضور مديرعامل راه‌آهن، جانشين رئيس پليس پيشگيري ناجا، فرمانده پليس راه‌آهن کشور و فرمانده بسيج راه‌آهن در مرکز فرماندهي پليس راه‌آهن برگزار شد.

در اين مراسم سعيد محمد زاده مديرعامل راه‌آهن گفت: توسعه حمل‌ونقل ريلي موجب توسعه اقتصاد کشور است و توسعه پايدار را به دنبال دارد. وي با اشاره به اينکه توسعه راه‌آهن در گروي امنيت پايدار در کشور است، افزود: بايد در کنار پليس راه‌آهن تلاش کنيم که امنيت ريلي هر روز بيش‌از پيش باشد.

برچسب‌ها:

نظر شما