شناسهٔ خبر: 60203 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سید کمال الدین میرجعفریان مطرح کرد:

راهکارهای جدید برای خروج از بن بست مشکلات حریم و ایمنی

جلسه در جلسه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه ۱۷ حریم راهها ارائه راهکارهای جدید جهت خروج از بن بست مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان سمنان ، سید کمال الدین میرجعفریان اظهار داشت :در صورت وجود موانع طبیعی مانند رودخانه، دره و یا كوه و مستحدثات بعد از حریم قانونی راه‌ها به نحوی كه امكان اجرای تاسیسات زیر بنائی در نوار یاد شده غیر ممكن بوده و اجرای آن‌ها در حریم راه‌ها اجتناب ناپذیر باشد باید راهکارهای جدید بمنظور خارج شدن پروسه اداری از بن بست ارائه داد تا مشکلات رفع شود و ایمنی محورها تامین شود.

وی افزود: فقط مواردی كه منطبق بر شرایط و مقادیر تعیین شده و مندرج در این دستور العمل می‌باشد در كمیسیون مشتركی متشكل از مدیر كل راه و ترابری استان ، معاون راهداری ، رئیس اداره حقوقی اداره كل راهداری و رئیس اداره ایمنی و حریم راه‌ها به عنوان دبیر كمیسیون مطرح و در صورت موافقت و تصویب درخواست با در نظر گرفتن مراتب فوق و یا اتفاق آراء مجوز لازم صرفاً با امضاءمدیر كل راهداری صادر شود.

بدیهی است مسئولیت تصویب تقاضاهای مربوط به مواد ۶ و ۷ با كمیسیون مذكور و نظارت بر اجرای صحیح كلیه مجوزات مواد فوق الذكر و رفع آثار تجاوز به حریم راه‌ها ، به عهده اداره كل راهداری خواهد بود.

نظر شما