شناسهٔ خبر: 60219 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان بیان کرد:

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر همدان

حسن ربانی ارشد سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر همدان درمحل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ، حسن ربانی ارشد بیان کرد: در این جلسه در راستای همگامی با مردم در عمران شهری ، مرتفع نمودن مشکلات شهروندان و تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه شهری و اجرایی نمودن آنها ، تامین کاربریها و سطوح و سرانه های شهری بالاخص عمومی و غیر انتفاعی ، رفع تعارضات مختلف اعم از طرح ها ، سازمانها و مالکین پیشنهادات مختلفی مطرح شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، اعضاء ضمن در نظرگرفتن عدالت شهری در توزیع خدمات، برحفظ حقوق مردم و شهروندان تاکید نمودند.

وی یادآورشد : در این راستا توجه به مناطق کم برخوردار، اجرایی نمودن طرح ها،رعایت ضوابط و مقررات مصوب ، احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر شرایط کنونی شهر ها از جمله رویکرد های اساسی بوده است.

ربانی ارشد ادامه داد: در این جلسه تعدادی ازپرونده‌ها از جمله کمک به تکمیل، تعریض و آزاد سازی معابر جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی مانند اصلاح معبر و دور برگردان در شهرک شهید بهشتی ودیگر مناطق شهر، تغییرات تراکم و سطح اشغال در خیابان صدف،خیابان مهدیه و... مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی بیان کرد: ضمناً تعدادی از درخواست‌ها نیز با توجه به اینکه با ضوابط و مقررات شهرسازی و منافع عمومی شهروندان در تعارض قرار می گرفت مورد موافقت قرار نگرفتند.

ربانی ارشد یادآورشد: حاضرین در جلسه بر توسعه وتوزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان و تمرکز کمیسیون ماده پنج بر روی حل مسائل ضروری شهر و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید داشتند.

نظر شما