شناسهٔ خبر: 60449 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

نظارت بر بهبود عملکرد با نصب ۲۰ دستگاه آغاز شد؛

نظرسنجی مکانیزه از مسافران در ایستگاه راه‌آهن تهران

ایستگاه راه آهن تهران ۲۰ دستگاه مکانیزه نظرسنجی در ایستگاه‌ راه‌آهن تهران نصب شد تا مسافران ابزاری برای انتقال دیدگاه های خود و نشان دادن ایرادها و اشکالات واحدها داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، عابدین هادی نژاد مدیرکل راه آهن تهران از نصب ۲۰ دستگاه با هدف نظرسنجی مکانیزه از مسافران در ایستگاه راه‌آهن تهران خبر داد و گفت: هدف اصلی نصب این دستگاه‌ها نظارت و ارزیابی بر واحد های اجرایی، بهبود عملکردها و رضایتمندی مسافرین از ارائه خدمات در ایستگاه راه آهن تهران است.

وی افزود: با نصب ۲۰ دستگاه مکانیزه نظرسنجی با هدف اصلی استفاده از نتایج، بهبود عملکردها است و ارزیابی ابزار و فرآیندی برای نشان دادن ایرادها و اشکالات واحدها و تجلیل از برگزیده ها، راهکاری برای تشویق دیگر واحدهای ارائه خدمات در ایستگاههای مسافری است.

عابدین هادی نژاد در رابطه با سامانه الکترونیکی نظرسنجی‌ها گفت: یکی از برنامه های اصلی، الکترونیکی کردن خدمات اجرایی به منظور افزایش سرعت، کیفیت و رضایتمندی مردم است، از این رو به عنوان محور ویژه و جداگانه در ارزیابی ها مدنظر قرار دارد.

وی ادامه داد: نظر مسافران به عنوان کسانی که از واحدهای اجرایی خدمات رسانی در ایستگاه راه آهن تهران استفاده می کنند می‌تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف واحدهای خدمات رسان را یاری کنند.
وی تاکیدکرد: با این اتفاق جدید، در واقع نیازها و کمبودهای ایستگاه راه آهن تهران، با تحقیق و نظرسنجی روشن خواهد شد.

نظر شما