شناسهٔ خبر: 61186 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛

برگزاری آگهی مناقصه عمومی مشارکت در ساخت در منطقه تهرانسر

پرویز فیروز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، پرویز فیروز معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این موضوع گفت: پروژه های بلند مرتبه تهرانسر در بلوک های A ،  B۱، B۲ ، C ، G۱ ، G۲  از طریق برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذار خواهد شد.
فیروز در ادامه افزود؛ از تمامی سرمایه گذاران حقوقی که دارای رتبه ۱ انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی با صلاحیت مضاعف و یا رتبه ۱ و ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ساختمان هستند برای شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان گفت: سرمایه گذاران برای اطلاعات بیشتر به روزنامه ایران روزهای چهارشنبه و شنبه مورخه ۲۳ و ۲۶ آبانماه جاری یا درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و یا سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به آدرسhttps://tehran.mrud.ir  قسمت مناقصات و مزایده ها مراجعه نمایند.