شناسهٔ خبر: 61644 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

جزئیات پیام دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی به همایش ICOPMAS۲۰۱۸

همایش ICOPMAS ۲۰۱۸ کی تاک‌لیم دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی، با شعار کشتیرانی بهتر برای آینده بهتر، پیامی را برای سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کی تاک‌لیم دبیرکل آیمو با ارسال پیامی به همایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی بخشی از برنامه های آن سازمان را تشریح کرد.

جزئیات پیام دبیر کل آیمو بدین شرح است: شعار امسال سازمان بین‌المللی دریانوردی؛ "کشتیرانی بهتر برای آینده بهتر"، است.  این شعار به خوبی بازتاب دهنده کارکرد آیمو در این سال ها برای رسیدن به اهداف این سازمان است ؛ اهدافی که در راستای ارتقای امنیت، عملکرد بهتر و محیط زیست دریایی امن تر و سالم تر بوده است.

آیمو از همان ابتدای فعالیت در تلاش بوده تا بتواند شرایط را به نحوی مهیا کند که همه افراد در دنیا بتوانند از مزایای کشتیرانی و دریانوردی از نظر اقتصادی بهره مند شوند و امنیت و مسئولیت اجتماعی در این زمینه نیز در نظر گرفته شود.

برنامه استراتژیک سازمان بین المللی دریانوردی در بازه زمانی سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ شامل ۷ مولفه اصلی بهبود قوانین و مقررات ، استفاده از تکنولوژی های جدید در چارچوب قانون گذاری، بررسی تعییرات آب و هوایی، بهبود تسهیلات جهانی، تامین امنیت تجارت بین المللی دریایی و حصول اطمینان از اثر گذاری اجرای قوانین و مقرارات سازمان است.

برگزاری همایش ICOPMAS در ایران به خوبی در راستای اهداف اصلی آیمو قرار دارد ؛ به طوری که آیکوپمس نیز به دنبال توسعه پایدار و رسیدن به راهکارهایی درمقابل چالش های پیش روی کشتیرانی و دریانوردی است. افزایش آگاهی تنها از طریق نشست ها و همایش های بین المللی مانند ICOPMAS امکان پذیر می شود.

این جانب وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران را به عنوان یکی از اعضای فعال آیمو و به جهت برگزاری ۱۳ دوره همایش بین المللی در حوزه مهندسی مدیریت سواحل و بنادر تحسین می کنم.

سازمان جهانی دریانوردی همانند دیگر بخش های سازمان ملل، " رسیدن به توسعه پایدار در فعالیت ها " را به عنوان هدف اصلی و محوری دنبال می کند.

نظر شما