شناسهٔ خبر: 62368 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد:

رونمایی از مجموعه كتاب‌های استانداردها و كنوانسیون‌های بندری در سومین نمایشگاه حمل و نقل

رونمایی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سومین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته از مجموعه كتاب‌های استانداردها و كنوانسیون‌های بندری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی امروز ۲۵ آذرماه در افتتاحیه سومین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر معاونان وزیر راه و شهرسازی در حوزه‌های حمل ونقل و شهرسازی از تعدادی از كتاب‌های استانداردها و كنوانسیون‌های بندری رونمایی شد.

این کتاب‌ها شامل موارد زیر است:

۱. كنوانسيون تسهيل ترافيك دريايی (FAL) 

كنوانسيون تسهيل ترافيك دريايی (FAL) در خصوص ساده سازی و كاهش فرايندهاي غير ضروري مربوط به ورود، اقامت و خروج كشتي از بندر است. در اين كنوانسيون که مصوب سازمان بين المللي دريانوردی است، كل اسنادی كه در ارتباط با تشريفات مربوط به ورود و خروج كشتي به بندر لازم است به هفت فرم متحدالشكل محدود شده است. سازمان بنادر و دريانوردي به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۳ عضو اين كنوانسيون شد. دستورالعمل اجرايي اين كنوانسيون كه حاوي تشريح كليه مفاد مندرج در كنوانسيون است توسط سازمان تهيه و جهت اجرا به بنادر ابلاغ و همچنين در دسترس علاقمندان به موضوعات حقوقي قرار گرفته است. 

۲. كنوانسيون بين المللي آتن راجع به حمل مسافر و بار همراه مسافر از طريق  دريا

كنوانسيون آتن راجع به حمل مسافر و بار همراه مسافر از طريق دريا حاوي مفادي درخصوص حقوق و تكاليف حمل كننده در ارتباط با حمل مسافر از طريق دريا است. در اين كنوانسيون حدود مسئوليت حمل كننده در خصوص حقوق مسافر و بار همراه وی پيش بينی شده است. كنوانسيون مذكور براي اطلاع دست اندركاران حمل و نقل مسافر در بنادر و ساير علاقمندان به مسايل حقوقي مربوط به حمل مسافر از طريق دريا ترجمه و در اختيار قرار گرفته است.

۳. استانداردهای بندری 

با توجه به اينكه انجام فعاليت‌های بندری در بنادر نيازمند رعايت استانداردهای دقيق مرتبط در زمينه‌های مختلف است، سازمان بين المللی كار (ILO) با همكاری سازمان بين‌المللی دريانوردی (IMO) اقدام به تهيه مجموعه استانداردهايی در زمينه‌هاي مختلف بندری از جمله استانداردهای ايمنی و نگهداری زيرساخت‌های بندری، ايمنی بهداشت كاركنان بندری و ايمنی عمليات در اسكله و ترمينال نموده است. در استانداردهاي مذكور روش بهينه جهت انجام عمليات با هدف به حداقل رساندن ميزان آسيب به كالا و اشخاص ارائه شده است. با توجه به اينكه جمهوری اسلامي ايران عضو هر دو سازمان بين‌المللی مذكور مي باشد، سازمان بنادر و دريانوردي اقدام به ترجمه و بومی‌سازی استانداردهای مذكور نموده كه جهت اجرا به بنادر ابلاغ خواهد شد.

استانداردهاي مذكور عبارتند از: 

• استاندارد ايمني و نگهداري زيرساختهاي بندري 

• استاندارد ايمني و بهداشت كاركنان بندري 

• استاندارد ايمني عمليات در اسكله و ترمينال

۴. قوانين سازمان بنادر و دريانوردی مرتبط با فعاليت‌های بندری

با توجه به فرصت‌های سرمايه گذاری موجود در بنادر، بسياري از شركتهای خارجی متقاضی فعاليت در بنادر ايران هستند و لازم است از قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت‌های بندری اطلاع داشته باشند تا بتوانند كسب و كار خود را ساماندهی کنند. با توجه به اهميت و ضرورت اطلاع سرمايه گذاران و متقاضيان فعاليت در بنادر ايران از قوانين و مقررات، اين سازمان اقدام به ترجمه مقررات مذكور جهت استفاده متقاضيان خارجي جهت سرمايه گذاري در ايران نموده است. 

۵. اصطلاحات و مفاهيم پايه حمل كالا از طريق دريا

حمل و نقل دريايی از رشته های تخصصي حمل و نقل است كه به دليل پيچيدگی روابط حمل كننده، ارسال كننده و دريافت كننده كالا، به ناچار از اصطلاحات و مفاهيم تخصصی استفاده می‌شود. به منظور آشنايی دست اندركاران و كارشناسان در سازمان و در بنادر و نيز ساير علاقه‌مندان، اصطلاحات و مفاهيم پايه حمل كالا از طريق دريا در این کتاب ترجمه و ارائه شده است.

نظر شما