شناسهٔ خبر: 63497 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آمار شرکت فرودگاه‌ها نشان می‌دهد:

جابجایی نزدیک به ۴۰ میلیون مسافر هوای در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷

هواپیما هما در ۹ ماه نخست سال جاری بیش از ۳۲۷ هزار پرواز در کشور انجام شده که به وسیله آن نزدیک به ۴۰ میلیون مسافر جابه‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد فرودگاههای کشوز در ۹ ماهه امسال، با انجام  ۳۲۷ هزار نشست و برخاست، ۳۹ میلیون و ۴۵۷ هزار و  ۹۹۷ مسافر و بیش از ۳۹۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۵۵۷ کیلوگرم بار و مرسولات پستی را جابجا کنند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳، ۱۷ و ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر همین اساس در این مدت، فرودگاه مهرآباد با ۹۵ هزار و ۱۵۳ پرواز، بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی ۱۱ میلیون  و ۸۱ هزار و ۸۴۸ مسافر پرترافیكترین فرودگاه کشور بوده است. فرودگاه مشهد نیز با ۴۸ هزار و ۳۰۴ نشست و برخاست و اعزام و پذیرش  هفت میلیون ۹ هزار و ۹۶۳ مسافر، دومین فرودگاه پرترافیك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با ۳۸۲ هزار و ۵۸ نشست و برخاست و اعزام و پذیرش  پنج میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۷۶ مسافر در جایگاه سومین فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از ۱۱۲ میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به ۷۷ میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

بیش از ۲۷۱ هزار نشست و برخاست داخلی

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای ۹ ماهه ۹۷، ۲۷۱ هزار و ۲۶۳ نشست و برخاست است كه به این وسیله ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲۶۹ میلیون و بیش از ۲۳۷ میلیون كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اینكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۳۹ هزار و ۸۲۹ نشست و برخاست، بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۴۵ میلیون كیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۱ هزار و ۳۰۸ نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از دو میلیون مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار كیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

جابجایی بیش از ۸ میلیون مسافر بین المللی

همچنین طبق این آمار، سهم پروازهای بینالمللی در فرودگاههای کشور نیز، ۵۶ هزار و ۵۴۰ نشست و برخاست است كه طی آن هشت میلیون  و ۲۶۸ هزار و ۷۲۸ مسافر اعزام و پذیرش و بیش از ۱۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار كیلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۳۷ هزار و ۶۱۷  هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به پنج میلیون و ۸۵۲ هزار و ۶۶۹ مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۱۲ میلیون كیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۸ هزار و ۴۷۵ هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار كیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۲ هزار و ۷۹۹ هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۳۳۵ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار  كیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

 

نظر شما