شناسهٔ خبر: 64089 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

رییس سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرد:

صدور گواهینامه بند الف با هماهنگی سازمان گردشگری

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آمادگی داریم تا در راستای اجرای مصوبه هیئت مقررات زدایی با سازمان گردشگری همکاری کنیم اما اختیار صدور مجوز بند الف با سازمان هواپیمایی کشوری است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مهر، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور درباره مصوبه سال گذشته هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد مبنی بر واگذاری صدور مجوز آژانس های بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ما در سازمان هواپیمایی آمادگی داریم تا با سازمان گردشگری هماهنگ شده و کار صدور مجوز را با همکاری آنها انجام دهیم.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون بارها در این خصوص جلساتی برگزار کردند اما زمان اجرای این کار به صورت مشترک هنوز مشخص نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این اقدام باید به شکلی انجام شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: قرار نیست فرایند صدور مجوز به سازمان گردشگری واگذار شود بلکه سازمان هواپیمایی آن را در اختیار خواهد داشت و اجرای آن با هماهنگی سازمان گردشگری خواهد بود.

نظر شما