شناسهٔ خبر: 64237 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با نامه وزير راه و شهرسازی تعیین شد

فرزانه صادق مالواجرد نماينده وزارت راه و شهرسازی در ۲ كميسيون هیات دولت شد

فرزانه صادق مالواجرد وزير راه و شهرسازی در نامه‌ای به روسای دو كميسيون هیات دولت خانم فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری را به عنوان نماينده وزارت راه و شهرسازی در آن كميسيون‌ها معرفی كرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي طي نامه‌اي به رحماني فضلي رييس كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي هيات دولت، فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان نماينده تام الاختيار وزارت راه و شهرسازي در كميسيون فوق معرفي كرد.

در این نامه آمده است: بدينوسيله سركارخانم مهندس صادق مالواجرد معاون محترم شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به عنوان نماينده تام‌الاختيار در كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهای هيات دولت معرفی می‌شود.

همچنین در نامه وزير راه و شهرسازی به دبير كميسيون امور زيربنايی، صنعت و محيط زيست هيات دولت، فرزانه صادق مالواجرد به عنوان نماينده وزارتخانه راه و شهرسازی در آن كميسيون معرفی شد.

محمد اسلامي طی نامه‌ای به غفاری دبير كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دفتر هيات دولت، خانم فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان نماينده وزارت راه و شهرسازی در كميسيون فوق معرفي كرد.

در نامه فوق آمده است: بدينوسيله سركارخانم مهندس صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماينده اين وزارتخانه در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيات دولت معرفي می‌شود.

نظر شما