شناسهٔ خبر: 64643 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با تأکید بر تجربه سبزوار برگزار می شود

همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری ایران

پوستر همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری ایران در تاریخ ۸ و ۹ اسفندماه با تأکید بر تجربه شهر سبزوار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری ایران در محله‌ها و محدوده‌های هدف ایران با تأکید بر تجربه سبزوار در تاریخ ۸ و ۹ اسفندماه در توسط دانشگاه حکیم سبزواری در شهر سبزوار برگزار می شود.

 گفتنی است ارزیابی مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری در محله‌ها و محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری، تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی، تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی، تجارب حکمروایی خوب شهری از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری، تجارب احقاق حقوق شهروندی اقشار آسیب‌پذیر و تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌های واقع در معرض سوانح طبیعی و انسانی از محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.

 

نظر شما