شناسهٔ خبر: 65120 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در راه و شهرسازی استان زنجان تشکیل شد؛

اولین جلسه کمیته آموزش در حوزه بازآفرینی شهری

بازآفرینی زنجان اولین جلسه کمیته آموزش و ترویج در حوزه بازآفرینی شهری به ریاست بیات منش مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان و تنی چند از اساتید دانشگاه و مسئولین امر در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی  استان زنجان, اولین جلسه کمیته آموزش و ترویج در حوزه بازآفرینی شهری به ریاست بیات منش مدیر این اداره کل و تنی چند از اساتید دانشگاه و مسئولین امر در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در راستای «ارتقاء توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی در زمینه امور آموزشی و ترویجی»در محل سالن جلسات حوزه مدیریت اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شد و موضوعاتی نظیر تهیه برنامه جامع و عملیاتی در حوزه بازآفرینی شهری با حضور مهرداد سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی و به ریاست مسعود بیات منش مدیر کل راه و شهرسازی و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ی استان و دیگر اعضای کمیته تشکیل شد.

موضوعاتی چون ؛  فعال سازی بخش خصوصی، ظرفیت سازی از طریق آموزش مستمر و تهیه طرح ها و برنامه های لازم در حوزه بازآفرینی شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر موضوع ارتقاء توانمندی ها از طریق آموزش برای سه گروه عمده توسعه گران، تسهیل گران و کارگزاران تاکید شد.

نظر شما