شناسهٔ خبر: 66396 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

انتصاب در راه و شهرسازی قزوین

انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین در احکامی جداگانه اعضای کمیته آموزش و ترویج بازآفرینی شهری استان را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، این کمیته به منظور نظم بخشی به اقدامات آموزشی و ترویجی در سطح استان و بر اساس نظام نامه اقدامات آموزشی و ترویجی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی ایران ایجاد شده است.

با توجه به دستورالعمل نظام نامه آموزشی و ترویجی دفتر مطالعات کاربردی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مسعود حق لطفی مدیر کل راه و شهرسازی به عنوان رییس کمیته در احکامی جداگانه اعضای کمیته را منصوب کرد.

رافع ناصری فر، معاون بازآفرینی شهری و مسکن استان به عنوان دبیر، ابراهیم آزاد رییس اداره تشکلهای حرفه ای و بازآفرینی شهری به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی، فریبرز کریمی رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی، خانم بیات از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مهدیه السادات میرناصری مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان و حامد مکملی مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هم به عنوان اعضای کمیته منصوب شدند.