شناسهٔ خبر: 66571 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون راه و شهرسازی مازندران:

عمده تغییرات در کمیسیون ماده پنج در حوزه کاربری اراضی، معابر و تراکم ساختمانی است

پاکدامن معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی مازندران عنوان کرد: تغییر و تصویب طرح‌ها در مقیاس شهرها و همچنین تغییر کاربری در حیطه وظایف کمیسیون ماده پنج است به طوری که تغییر و تصویب طرح های تفصیلی و هرگونه تغییر در این طرح را برعهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه شهرسازی استان مازندران, رستمعلی پاکدامن با اشاره به اینکه دفتر کنترل نظارت در حوزه ی نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان این اداره کل نظارت و بازدیدهای موردی را در مورد تخلفات ساختمانی اعمال می کند خاطرنشان کرد : در همین راستا گزارش تخلفات لازم را به دفتر نمایندگی اداره ی مزبور و یا اگر مغایر با مقررات شهرسازی باشد به شهرداری مربوطه اعلام می نماید.

وی افزود: تغییر و تصویب طرح ها در مقیاس شهرها و همچنین تغییر کاربری در حیطه ی وظایف کمیسیون ماده پنج است به طوریکه تغییر و تصویب طرح‌های تفصیلی و هرگونه تغییر در این طرح را برعهده دارد که در همین راستا کارشناس‌های مربوطه برای هر شهر معرفی گردیده و براساس آیین نامه ی نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب سال ۱۳۷۸ هیئت وزیران چنانچه موضوع مربوطه قابلیت بررسی داشته باشد در کمیسیون مربوطه طرح موضوع می گردد که عمده تغییرات در کمیسیون ماده پنج در حوزه‌ی تغییر کاربری اراضی و معابر، تراکم ساختمانی است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد : کارگروه زیربنایی و شهرسازی جهت تغییر کاربری در خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها تعریف شده است در این کارگروه پرونده به دو صورت می باشد به نوعی که در حالت اول بصورت مستقیم با اراضی کشاورزی در ارتباط می باشد که براساس قانون حفظ اراضی کشاورزی بهینه کردن اراضی کشاورزی محسوب می گردد و براساس تبصره چهار حفظ اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی موظف است استعلام های لازم را تکمیل نماید و پس از بررسی و تایید کارشناسان راه شهرسازی در کمیسیون‌های مربوطه طرح موضوع و پس از آن جهت تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان که ریاست آن بر عهده استاندار می باشد  ارجاع داده می‌شود.

پاکدامن یادآور شد: پروژه‌های دیگری که در حوزه غیرکشاورزی و بهینه کردن کشاورزی اعم از گردشگری و صنعتی وجود دارد که براین اساس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شیوه نامه‌ای تعریف کرده است که اداره کل راه شهرسازی موظف است ابتدا موافقت اصولی همراه با مختصات مکان را از دستگاه‌های اجرایی فوق اخذ نماید که موقعیت سند ملک، تامین آب هم باید در این موافقت لحاظ گردد، لذا پس از بررسی مکان‌های فوق در نقشه‌های هوایی موضوع در جلسه کارشناسی بررسی و اعلام نتیجه است و سپس در جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اعلام موضوع می‌شود که در صورت موافقت موضوع جهت بررسی به کمیسیون تبصره ۱ و سپس جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع داده می شود.