شناسهٔ خبر: 66794 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

غلامرضا کاظمیان به عنوان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران منصوب شد

غلامرضا کاظمیان وزیر راه و شهرسازی در حکمی غلامرضا کاظمیان را به سمت مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران، منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس محمد اسلامی طی حکمی غلامرضا کاظمیان را به سمت مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه عمران از زیرمجموعه های معاونت معماری و شهرسازی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تخصص و تعهد جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون شهرسازی و معماری به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران» منصوب می شوید.

در ادامه آمده است: توجه ویژه به طرح جامع سرزمین، تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی جهت هدایت و کنترل خردمندانه سرزمین در طرح های فرادست، بازنگری در فرآیند تدوین و بررسی طرح های توسعه و عمران با رویکرد جلب مشارکت موثر و حداکثری جامعه حرفه ای و تخصصی کارآمد از اهم فعالیت های موردانتظار و علاوه بر وظایف و ماموریت های مصرح در این دفتر است.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله را خواستارم.