شناسهٔ خبر: 66798 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفاتر زیرمجموعه معاونت شهرسازی؛

تغییر رویکرد در طرح های توسعه و عمران/ تقویت ارتباط با جامعه حرفه ای معماری و شهرسازی

فرزانه صادق مالواجرد فرزانه صادق مالواجرد در مراسم تودیع و معارفه سرپرست‌های دفاتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش و طرح‌های کالبدی و مدیران کل تازه منصوب شده دفاتر فوق، گفت: همکاران قدر جایگاهی که دارند را بدانند و با مسئولیت پذیری بیشتر به وظایف خود همت گمارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفاتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و همچنین دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران از دفاتر زیرمجموعه معاونت معماری و شهرسازی با حضور فرزانه صادق‌مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست، علی عمرانی پور به عنوان مدیر کل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و غلامرضا کاظمیان به عنوان مدیرکل دفتر طرح های کالبدی، احکام خود را از فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی دریافت کردند.

بر اساس این گزارش، پیش ترمهندس حاتمی سرپرستی دفتر طرح های کالبدی و خانم الله دادی و آقای امیدی سرپرستی دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش را برعهده داشتند. هم اکنون با حکم مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، علی عمرانی پور به عنوان مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و غلامرضا کاظمیان به عنوان مدیرکل دفتر طرح های کالبدی منصوب شده‌اند.

فرزانه صادق‌مالواجرد گفت: دفاتر طرح‌های کالبدی و همچنین معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش دو دفتری در حوزه معاونت معماری و شهرسازی هستند که تقریبا هر آنچه در حوزه سیاستگذاری طبق قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری از ارتقای محیط‌زیست بهتر برای مردم و ارتقای هنر معماری است، در این دو دفتر انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بدین‌معنا تمامی اقدامات، پیشنهادها و سیاستگذاری‌هایی که بعضا مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری را نیز با خود دارد و یا حتی فراتر از آن مصوبات هیات‌وزیران و حتی ایجاد تغییر در قوانین و مقررات مرتبط به این دو دفتر برمی‌گردد. از این نظر آنچه که نظارت بر تهیه طرح‌ها و پیش‌بینی سیاست‌گذاری‌هاست و اهمیت فراوانی نیز دارد هر دو در این دفتر باید انجام بگیرد.

صادق‌مالواجرد با یادآوری اینکه معاونت معماری و شهرسازی دبیرخانه‌ شورای‌عالی شهرسازی و معماری را هم برعهده دارد، خاطرنشان کرد: اهمیت آمایشی دیدن سرزمین و تهیه طرح ها با این رویکرد بسیار اهمیت دارد و باید مدنظر مدیرکل ما در حوزه طرحهای کالبدی قرار بگیرد. همچنین، بازنگری طرح های توسعه و عمران و تغییر رویکرد در تهیه طرح ها و ارتباط با جامعه حرفه ای از الزاماتی است که انتظار می رود تا مدیرکل دفتر طرح های کالبدی مدنظر قرار دهد.

http://news.mrud.ir/download?f=2019/04/27/4/89295.jpg

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خود پیش‌تر، در سمت مدیرکل معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش مشغول به فعالیت بوده، یادآور شد: افزودن عنوان بافت‌های واجدارزش، یادگاری است که از ابتدای دولت یازدهم در این دفتر موردتاکید قرار گرفت و بنابراین انتظار می‌رود تا مدیرکل تازه منصوب شده به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین پیگیری کار کمیته های تخصصی شورای عالی را از دیگر موارد مورد تاکید برشمرد و گفت: تمامی همکاران قدر جایگاهی را که دارند بدانند و با همت و قوت به فعالیت های خود ادامه دهند و این نکته مهم را به یاد داشته باشند که چه بسیار نیروهای متعهد و متخصصی هستند که جایگاه ارایه تخصص خود را ندارند و بنابراین انتظار داریم که تمامی همکاران با همت و پشتکار به وظایفی که برعهده دارند متعهد و پای بندی بیش از گذشته نشان دهند.

صادق‌مالواجرد در پایان خواستار قدرشناسی بیشتر و مسئولیت پذیری تمامی همکاران در حوزه معاونت معماری و شهرسازی شد.