شناسهٔ خبر: 66837 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بنيانگذار تغيير رويكرد حمل ونقل وين اتريش در اصفهان گفت:

راه برون رفت از معضلات شهري و ترافيكي/عدم ادامه راه اشتباه معماري غربي و استفاده از خرد و دانش ايراني در شهرسازي و حمل ونقل/ مديريت پاركينگ كليد موفقيت حمل ونقل عمومي

هیت اتریشی پروفسور هرمن كنوفلاخر استاد دانشگاه اتريش در اصفهان گفت: شهرسازي و حمل ونقل نبايد بر عليه مردم، زندگي و طبيعت باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، ۳۰ نفر از اساتيد، پژوهشگران  و دانشجويان رشته هاي برنامه ريزي شهري، حمل ونقل و مهندسي ترافيك دانشگاه وين با حضور در شهر اصفهان از پروژه هاي احداث مترو بهارستان، مترو و چهارباغ اصفهان و شهر جديد بهارستان بازديد کردند.

محمدصادق امينيان پژوهشگر دكترا در دانشگاه وين و سرپرست گروه دانشجويان در اين زمينه گفت: در دو هفته سفر اين گروه ۳۰ نفره به ايران از شهرهاي تهران، بوشهر، شيراز ، يزد و اصفهان بازديد شد كه هدف از اين سفر آشنايي با زيرساخت هاي حمل ونقل و ساختارهاي شهري و رفتارهاي ترافيكي ايران و تاثير زيرساخت هاي شهري و سيستم هاي حمل ونقل و جابجايي مردم و ارائه راهكارهاي لازم است.

اين پژوهشگر دانشگاه وين بيان داشت: چيزي كه مشاهده مي شود اينكه وابستگي زيادي به خودرو شخصي در ايران وجود دارد و شهرهاي آن تحت تاثير قوانين و دستوراتي كه آنها را براي استفاده از خودرو تغيير مي دهند بيشتر و بيشتر مردم را به استفاده از خودرو شخصي در جابجايي روزانه در خيابان ها وابسته مي كند .

امينيان افزود: برداشت ما در شهرهاي تهران، بوشهر، شيراز و يزد نشان داد بافت ها دستخوش تغييراتي شده اند كه آنها را با توجه به نياز به خودرو احداث كرده اند و الزام به تامين پاركينگ در داخل بافت هاي ارزشمند تاريخي بذر استفاده از خودرو را در داخل آنها كاشته است.

 عمده فعاليت اين گروه در اين مسير است كه بتوانند مدهاي پايدار مثل استفاده از دوچرخه، پياده روي و حمل ونقل عمومي را اعتلا دهند و اين از طريق دو روش انجام مي شود . اول انكه ساختارهاي شهري فراهم شود كه مردم بتوانند سفرها را در فاصله كوتاهي انجام دهند و دوم آنكه شرايط استفاده از خودرو شخصي سخت شود.

 

 مديريت پاركينگ شاه كليد موفقيت حمل ونقل عمومي

 

پروفسور هرمن كنوفلاخر استاد دانشگاه اتريش و يكي از مدرسان برجسته جامعه دانشگاهي اروپا در ادامه در حاشيه بازديد از محور چهارباغ اصفهان به كارشناس خبر گفت: قبل از اينكه به اصفهان سفر كنم از چند شهر جديد ديگر در ايران بازديد داشتم كه فكر مي كنم در اين شهرها هم نور است و هم تاريكي و همزمان كه خيلي كارهاي خوبي انجام شده اما هنوز بعضي از زمينه ها هست كه بايد به صورت اساسي بهبود پيدا كند.

اينطور استنباط مي شود كه بعضي از معمارها بجاي اينكه توجه كنند به خرد و دانش غني معماري و شهرسازي كه در شهرهاي كهن ايران وجود دارد، از راه غلط معماري غربي پيروي كرده اند.

اگر از راهنماها ، دستورالعمل ها و استانداردهايي كه در غرب توسعه پيدا كرده اند استفاده كنيد و آنها را مبنا قرار دهيد شما بجاي شهرهاي انسان محور شهرهاي معتاد به خودرو توسعه خواهيد داد.

شما با نگاه به چهارباغ اصفهان خرد و دانش شهرسازي ايران را كه با طبيعت و محيط زيست سازگار هست را مشاهده مي كنيد بنابر اين حتي چند صد متر پياده روي مشكل نيست چون شهرسازي مطابق و بر اساس محيط زيست احداث شده و پياده روي مطلوبي را ايجاد كرده و ما اين اصول را نه تنها در اصفهان بلكه در ساير شهرهايي كه بازديد كرديم ديديم كه وجود دارد و اين اصول از قرون وسطي تا ابتداي قرن بيستم رعايت شده و تا زماني كه تحت تاثير غرب قرار گرفته به فراموشي سپرده شده است.

من فكر مي كنم اگر شما به روش شهرسازي خودتان كه در گذشته وجود داشته برگرديد از به وجود آمدن مشكلات بسياري در آينده جلوگيري مي كنيد. آنچيزي كه در هسته تاريخي شهرها قابل ملاحظه هست دقيقا همان چيزي است كه من بر اساس سالها كار علمي دريافته ام .

اگر اين اصول علمي را پياده سازي كنيم كه ما آنها را در ساختارهاي ساخته شده شهرهاي تاريخي مي بينيم اين چالش بسيار سختي براي برنامه ريزان شهري و شهرساز خواهد بود به خاطر اينكه آنها مجبور خواهند بود كه دوباره به مقياس انساني برگردند كه آنها اين مقياس را در ۲۰۰ سال گذشته فراموش كردند و اگر دوباره به اين مقياس برگرديم مردم دوباره جذب شهرها مي شوند و از اين رويه استقبال مي كنند.

اين استاد دانشگاه وين اتريش از جمله شاخصه هاي زنده بودن شهر را اينگونه تعريف كرد: اگر شما مردم را در هر زمان از روز در خيابان ببينيد كه مشغول فعاليت و پياده روي هستند اين شهر زنده است اما اگر به شهري برويد كه در آن فقط خودروها را ببينيد و مردم هم حضور داشته باشند آن شهر مرده است زيرا مردم در فضاهاي عمومي شهر به تعاملات اجتماعي مي پردازند.

از جمله شاخص هاي ديگر زندگي در شهرها و زنده بودن شهرها" بچه ها" هستند كه اگر در يك شهر بچه ها را در حال بازي و شادي كردن ببينيد به واسطه آن مردم شاد خواهند شد و شهر زنده است اما به محض اينكه خودرو جايگزين انسانها شود زندگي بچه ها به خطر مي افتد و نبايد شهرسازي بر عليه مردم، زندگي و طبيعت باشد.

وي مديريت پاركينگ را كليد موفقيت حمل ونقل عمومي دانست و اظهار داشت: محدوديت هاي پاركينگي و ايجاد شرايط سخت براي پاركينگ خودرو در ايران مي تواند شاه كليد موفقيت حمل ونقل عمومي باشد چرا كه تمامي ساخت و سازها داراي پاركينگ هستند و اغلب در خيابان ها و محدوده هاي بافتها و محلات وجود پاركينگ عاملي است بر استفاده از خودرو شخصي كه محدود كردن آن مي تواند در استفاده از حمل ونقل عمومي بسيار موثر باشد .