شناسهٔ خبر: 66909 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ می‌شود

فرزانه صادق مالواجرد فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، مصوبه شورا را در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح جامع- تفصیلی شهر ارجمند در شش بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به محسنی بندپی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع- تفصیلی شهر ارجمند (موضوع الحاق اراضی به محدوده و حریم شهر)، مصوب جلسه مورخ ۱۶ بهمن ۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را مورد بررسی قرار داد و الحاقات مذکور را با لحاظ شرایط مندرج در صورتجلسه مورخ ۲۱ فروردین ۹۸ کمیته فنی شماره یک تصویب و مقرر کرد تا نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ شود. (با اعمال اصلاحات)

بر اساس این مصوبه نظرات کمیته فنی مندرج در صورتجلسه ۲۱ فروردین ۹۸ به شرح زیر است:

۱. با کلیه الحاقات مصوب جلسه ۱۶ بهمن ۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به استثنای شهرک موسوم به الغدیر منوط به تحقق شرایط ذیل پس از کنترل و تایید اسناد طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، موافقت می‌شود:

- اراضی الحاقی به صورت عرصه‌های خالی و یا دارای کاربری باغ و زراعی نباشد.

- تمام ساخت و سازهای الحاقی دارای پروانه و یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد.

- کلیه اراضی الحاقی بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه‌ای استان در حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها قرار نگرفه باشد.

- اراضی موسوم به تپه قدیمی، بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران جزو آثار تاریخی و واجدارزش نباشد.

۲. با الحاق اراضی موسوم به شهرک الغدیر با توجه به اینکه بخشی از آن (حدود یک سوم) جزو اراضی منابع طبیعی است و از طرفی ساخت و سازهای قانونی و دارای حقوق مکتسبه در آن شکل نگرفته است، صرفا در حد مسکن مهر شکل گرفته و اراضی واقع در طرح هادی مصوب قبلی شهر و نیز اراضی که ضرورتا به جهت شکل هندسی در محدوده قرار می‌گیرد، موافقت می‌شود. (مطابق نقشه پیوست)

۳. کاربری تپه قدیمی الحاقی به محدوده شهر، مسکونی و با تراکم خیلی کم به حدنصاب تفکیک درشت دانه (۵۰۰ مترمربع) و تراکم ساختمانی خیلی کم (۵۰ درصد) به منظور الگوی سکونت ویلایی لحاظ شود.

۴. با کلیه الحاقات به حریم شهر موافقت می‌شود. اراضی الحاقی به حریم در قالب پهنه باغات و کشاورزی لحاظ شده و فعالیت‌های موردنظر در قالب ضوابط مجاز و مشروط در نظر گرفته شود.

۵. با تغییر پهنه اراضی واقع در حریم شهر از پهنه باغات و کشاورزی به سایر پهنه‌ها (اعم از پهنه‌های الحاقی یا پهنه‌های موجود در حریم) مخالفت می‌شود.

۶. با توجه به تحلفات صورت گرفته مقتضی است دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مکاتبات لازم در خصوص انعکاس این تخلفات به نهادهای نظارتی را انجام دهد.

در پایان مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوط به محدوده و حریم شهر با اعمال اصلاحات فوق طرح جامع مدارک مربوطه مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.