شناسهٔ خبر: 6695 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئيات مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران؛

شورای عالی شهرسازی با اجرای پروژه پرديسبان قزوين مخالفت كرد

پروژه پردیسبان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص مخالفت سازمان حفاظت محيط‌زيست و عدم دريافت مجوز آب از وزارت نيرو و نيز عدم تطابق با سياست‌های طرح‌های فرادست با اجرای پروژه پرديسبان مخالفت كرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازی، پيروز حناچي در نامه‌اي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين اعلام كرد: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسة مورخ ۳۱/۱/۹۴ پيرو مباحث جلسه مورخ ۳/۶/۹۳، با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست و عدم دريافت مجوز آب از وزارت نيرو و نيز عدم تطابق با سياست‌هاي طرح‌هاي فرادست با اجراي پروژه پرديسبان مخالفت كرد.

دريافت مجوزهاي قانوني براي ادامه كار لازم است

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۳/۶/۹۳ در خصوص مجموعه گردشگردي تفريحي كاسپين قزوين(پرديسبان) مصوب كرد: با توجه به ماده ۹ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و ماده ۲۱ قانون پيش فروش ساختمان و لزوم اخذ مجوزهاي قانوني قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي در مدت زمان بررسي طرح پرديسبان قزوين هر گونه تبليغات در باره اين پروژه از رسانه ها ممنوع است.

در اين مصوبه آمده است: نظر به اهميت سرمايه گذاري شفاف و قانونمند و با توجه به دلايل كارشناسي مندرج در صورتجلسه كميته فني شوراي عالي(پيوست) شركت سرمايه گذار پروژه مجموعه گردشگري-تفريحي كاسپين قزوين(پرديسبان) موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه مدارك لازم براي دريافت موافقت اصولي و طرح مجدد موضوع در كميته فني شورايعالي از دواير ستادي مربوطه اخذ و ارائه كند.

رعايت كامل الزامات وضوابط طرح‌هاي فرادست درباره مقياس عملكرد وضوابط پهنه‌بندي وضوابط حريم-شهرها و منابع طبيعي، تأييديه گزارش ارزيابي زيست محيطي از سازمان حفاظت محيط زيست، اخذ مجوز نهايي وزارت نيرو درباره ميزان تخصيص منابع آب، انجام و ارائه مطالعات جامع ترافيكي و دريافت تاييديه مجوز از مراجع ذيربط حاكميتي در خصوص عرضه عمومي سهام از جمله اين موارد است.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در نامه خود به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين پيرو جلسه مورخ ۳/۶/۹۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاكيد كرده بود: بديهي است بررسي موارد مربوط به جزئيات طرح در مراحل بعدي مستلزم انجام مراحل تصويبي و قانوني مربوطه مي‌باشد و در هر حال در صورت عدم ارسال موارد اشاره شده (دريافت موافقت اصولي) در مدت مقرر، موضوع درخواست و سوابق اين پروژه كان لم يكن تلقي مي شود.

وي افزود: با توجه به روند رو به گسترش استفاده از عرضه عمومي اوراق بهادار براي تامين سرمايه در پروژه هاي بزرگ ساختماني و با توجه به لزوم رعايت مفاد قانون پيش فروش ساختمان و آيين نامه اجرايي آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي شهرسازي و معماري ضمن تاكيد بر لزوم رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط در كليه مراحل تصميم گيري و تصويب در شوراها و كميته هاي مرتبط استاني مقرر كرد پيش از هرگونه اقدام مجوزهاي لازم دريافت شود.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: نظر به مفاد قانون پيش فروش ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن كه تبليغ عرضه عمومي اوراق بهادار تحت هر عنوان (سهام شركت، اوراق مشاركت، اوراق مشاعي و ...) براي جمع آوري سرمايه هاي مردمي در پروژه هاي ساختماني را بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازي ممنوع و براي متخلفين از آن مجازات وضع كرده است، در چنين مواردي شوراهاي شهرسازي و معماري استان (قزوين) و كميته ها و دبيرخانه هاي مربوطه موظفند قبل از تصميم گيري و تصويب طرح در مواردي كه در صلاحيت آن هاست، موضوع را جهت دريافت مجوز به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور اعلام كنند.

در ادامه آن نامه آمده است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر لزوم رعايت ماده ۹ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و ماده ۲۱ قانون پيش فروش ساختمان در خصوص لزوم اخذ مجوزهاي قانوني قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي در مطبوعات و رسانه‌ها تاكيد مجدد مي‌نمايد و در مدت زمان بررسي اين طرح، انجام هر گونه تبليغات در باره اين پروژه از رسانه ها ممنوع است.

همچنين با توجه به لزوم هماهنگي و جلوگيري از اطاله رسيدگي در فرايند بررسي و تصويب طرح هاي محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي، از كليه نمايندگان دستگاههاي اجرايي عضو شوراها و كميته هاي مرجع تصويب طرح هاي مذكور درخواست مي شود در مواردي كه تصميم گيري مربوط به آن دستگاه در صلاحيت مديران محلي و استاني دستگاه نيست يا تاييد مقامات ارشد آن دستگاه لازم است قبل از اعلام نظر، مجوزهاي لازم را از مقامات ذي صلاح دستگاه اجرايي مربوط اخذ و پس از انجام هماهنگي هاي لازم نسبت به ارائه نظر در كميته ها و شورا ها و دبيرخانه هاي منطقه اي و استاني اقدام كنند.

توقف عمليات اجرايي و تبليغات «پرديسبان قزوين» در سال ۹۳

در اجراي بند (۵) ماده (۴) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (۴۲) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، ‌منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيات وزيران، در جلسه مورخ ۸/۲/۹۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري، موضوع پروژه پرديسبان دراستان قزوين ارائه و نسبت به ادامه عمليات اجرايي تصميم‌گيري شد.

در اين جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري مقرر شد با توجه به ماده ۹ قانون «منع فروش و واگذاري ...» و ماده ۲۱ قانون «پيش فروش ساختمان»، صدا و سيما نسبت به تبليغات در رسانه ملي با اخذ مجوزهاي قانوني و ملي اقدام كند.
همچنين تصميم گيري شد تا همه عمليات اجرايي در محدوده پروژه اعم از عمليات خاكي و تأسيس كارگاه تا اخذ مجوز از شورايعالي شهرسازي و معماري، توسط مسئولين استان متوقف شود. 

بنابر اين گزارش شوراي عالي شهرسازي و معماري مقرر كرد: مسئولان استان قزوين نسبت به هدايت موضوع در مسير شوراهاي قانوني استاني و ملي و نهايتاً ارجاع به شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تصويب نهايي اقدام كنند./ 

نظر شما