شناسهٔ خبر: 67306 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون املاك و حقوقي راه و شهرسازي استان اصفهان؛

در شاخص‌هاي اختصاصي سال ۹۷ در حوزه املاك و حقوقي جلوتر از برنامه و اهداف بوده‌ايم

سالاری معاون املاك و حقوقي راه وشهرسازي استان اصفهان اقدامات انجام شده و برنامه هاي آينده این حوزه را تشريح كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، حسين سالاري مقدم درباره شاخص هاي اختصاصي دستگاههاي استاني در سال ۹۷  در حوزه املاك و حقوقي گفت: ۷۲۱ مورد تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي در جريان و آراء صادره له دولت، ۴۲۴۴ مترمربع واگذاري و پرداخت حدنصاب مالكانه از محل موجودي اراضي، ۷۰ مورد اجراي بخشنامه سياست هاي حمايتي در زمينه نحوه واگذاري عرصه ساختمانهاي احداثي در اراضي تصرفي و ۲۱۲ واحد مسكوني و قطعه واگذاري زمين به اقشار ويژه از جمله شاخص هاي اختصاصي در اين حوزه بوده است.

وی يادآور شد: اين تعداد پرونده ها و يا اراضي واگذاري به لحاظ اهداف كمي استان  خيلي كمتر از اين موارد بوده كه  موارد ياد شده با عملكرد واقعي ارائه گرديده كهبا اين اقدامات بسيار جلوتر از اهداف كمي و برنامه ها بوده ايم.

معاون املاك و حقوقي اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان در رابطه با برنامه هاي اجرايي در سال ۹۸ در حوزه واگذاري اراضي اظهار داشت: ساماندهي عرصه مسكن مهر به تعداد ۵۰۰ قرارداد، تامين مسكن اقشار ويژه به تعداد ۱۵۰ نفر، واگذاري اراضي در راستاي طرح اقدام ملي معادل ۳۰۰ واحد مسكوني، واگذاري اراضي و واحدهاي مسكوني معادل ۴۰۰ واحد مسكوني، واگذاري اراضي غير مسكوني به مساحت ۳۰ هكتار، و تعيين تكليف قراردادهاي مهلت سپري شده در سنوات قبل به تعداد ۲۰۰ قرارداد در بخش واگذاري از جمله برنامه هاي سال ۹۸ است.

در بخش املاك نيز اخذ سند اراضي ملي و موات داخل محدوده به مساحت ۳۴ هكتار، تحصيل اراضي ملي و موات داخل حريم به مساحت ۱۰۰۰۰ هكتار، تامين و پرداخت نصاب هاي مالكانه به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع، اخذ صورتمجلس تفكيكي به تعداد ۸۰۰ واحد و قطعه، تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي و اخذ اسناد تك برگي به تعداد ۴۰۰۰ سند، شناسايي اراضي تصرفي به تعداد ۲۰۰۰ قطعه و بازشماري منابع سازمان و پرونده خواني به تعداد ۱۳۰۰۰ پلاك از جمله برنامه هاي سال جاري مي باشد.

معاون املاك و حقوقي راه وشهرسازي در خصوص برنامه هاي سالجاري در بخش حقوقي بيان داشت: در بخش حقوقي تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي له و عليه دولت به تعداد ۵۰۰ راي ، طرح دعوي و تشكيل پرونده براي متصرفين اراضي دولتي به تعداد ۱۵۰ قطعه و اجراي آراي صادره قطعي له و عليه دولت به تعداد ۹۰ راي از جمله برنامه هاي سال ۹۸ اين معاونت است.