شناسهٔ خبر: 67587 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

جزییات موافقتنامه نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری اعلام شد

تفاهم نامه جزییات موافقتنامه ایجاد نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری که در شش ماده به امضای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حناچی شهردار تهران و هاشمی رییس شورای شهر تهران رسید، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزییات موافقتنامه ایجاد نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری با توجه به پیشنهاد ۱۹ آبان ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تکلیف برنامه پنج ساله سوم شهرداری در خصوص احیای نهاد مذکور در شش ماده اعلام شد. این موافقتنامه با هدف راهبری، پایش و مستندسازی مستمر تحولات کالبدی، فضایی و عملکردی شهر تهران، ایجاد زمینه حضور صاحبنظران و متخصصان شهرسازی در فرآیند فوق و همچنین به وجود آوردن امکانات دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات شهری و شهرسازی به دنبال تفاهم های قبلی به امضا طرفین رسید.

بر اساس این توافقنامه وظایف نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری شاملِ موارد زیر است:

- هدایت و راهبری تحولات فضایی، کالبدی و عملکردی شهر تهران در چارچوب طرح جامع مصوب شهر تهران

- پایش دائمی و نظارت بر تحقق طرح های جامع، تفصیلی، موضوعی و موضعی

- بازنگری و پیشنهاد اصلاحات موردنیاز طرح جامع و تفصیلی شهر تهران

- هدایت و راهبری تهیه طرح های موضوعی و موضعی مصوب سند طرح جامع شهر تهرن

- همکاری با سایر دستگاه های تهیه کننده طرح های موضوعی و موضعی و پیگیری تصویب و اجرای آن در مراجع ذیربط

- هماهنگی میان بخشی دستگاه های ستادی و اجرایی ذیربط در راستای تحقق طرح جامع شهر تهران

- مشاوره در خصوص موارد درخواست شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذی مدخل در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری تهران

- زمینه سازی برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و طرح های توسعه شهرسی از طریق تشکیل بانک اطلاعات یکپارچه طرح ها وانتشار آمار و اطلاعات

- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، آیین نامه ها و دستورالعمل های موردنیاز با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط و شورای اسلامی شهر تهران جهت ارایه به مراجع ذیصلاح از جمله شورای عالی استانها و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پیگیری مراحل تصویب و تایید آنها

- انجام مطالعات و تهیه طرح های لازم  در جهت پیشبرد اهداف و ماموریت های نهاد

- تنظیم گزارش های ادواری در ارتباط با روند پیشرفت و تحقق طرح های توسعه شهری و چالش های فراروی آن

این گزارش حاکی است که ارکان نهاد شامل شورای عالی، رییس و شورای تخصص هستند. اعضای شورای عالی نهاد متشکل از وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورا، رییس شورای اسلامی شهر و شهردار تهران هستند. همچنین شورای تخصصی نهاد نیز متشکل از معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، رییس نهاد و پنچ نفر از صاحبنظران و متخصصان در امور شهری با پیشنهاد اعضای حقوقی شورای تخصصی و تصویب شورای عالی نهاد هستند.

بر اساس این موافقتنامه تعهدات مشترک طرفین شامل موارد زیر است:

- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای عالی نهاد و همچنین شرکت فعال نمانیدگان طرفین در شورای تخصصی

- حمایت و پشتیبانی کامل از نهاد در جهت ارتقا ظرفیت ههای تخصصی و انجام وظایف نهاد

- بهره گیری از ظرفیت های تخصصی نهاد در موضوعات و تصمیمات مهم در ارتباط با شهر تهران

- در اختیار گذاشتن کلیه اسناد، مدارک، نقشه ها و مطالعات مرتبط موجود در هریک از دستگاه های زیرمجموعه

- تفویض اختیار به نهاد در حوزه های مرتبط با مسئولیت هریک از طرفین

- حمایت برای تهیه لایحه قانونی دائمی شدن نهاد و پیگیری لازم در کلیه مراجع ذیربط جهت طی مراحل تصویب (اعام از ارایه از طریق دولت و یا ارایه از طریق شورای عالی استان ها)

بر اساس موافقنامه تعهدات وزارت راه و همچنین مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران نیز به تفکیک اعلام شده است که تعهدات وزارت راه و شهرسازی شامل موارد زیر است:

- تامین اعتبار برای انجام مطالعاتی که به سفارش وزارت توسط نهاد انجام می گیرد.

- تامین اعتبار برای انجام مطالعات بازنگری بخش های مرتبط با طرح جامع و سطوح بالاتر

- پیگیری های مرتبط با سایر دستگاه های اجرایی دولتی ذی مدخل در تحقق طرح جامع و تفصیلی

-پیگیری های لازم جهت ارایه پیشنهاد قانونمند شدن تشکیل هاد به هیات وزران و اخذ مصوبه آن

- اصلاح مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد انحلال نهاد (مصوبه ۱۹ مهرماه ۸۹)

تعهدات مدیریت شهری اعم از شهردای و شورای اسلامی شهر تهران نیز شامل موارد زیر اعلام شده است:

- تامین اعتبار مالی موردنیاز جهت فعالیت های جاری نهاد و سایر فعالیت هایی که بر اساس مواد ۳ و ۴ این موافقتنامه برعهده نهاد است، طبق تبصهر ۶ مصوبه شماره ۹۶۸۴ / ۱۱۲۹ / ۱۶۰ مورخ ۵ شهریور ۸۷ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات بعدی مربوطه

- تامین اعتبار برای انجام مطالعات بازنگری بخش های مرتبط با طرح تفصیلی و سطوح پایین تر

- تامین اعتبار برای انجام مطالعات و یا اقداماتی که به سفارش شهرداری و یا شورای اسلامی شهر توسط نهاد انجام می گیرد

- پیگیری های لازم جهت ارایه پیشنهاد به شورای اسلایم شهر جهت اصلاح مصوبات قبلی

این گزارش حاکی است که اعتبار موافقنامه تا پایان ۱۴۰۴ (افق طرح جامع تهران) است که با توافق طرفین قابل تمدید است.

گفتننی است: موافقتنامه سه جانبه جهت ایجاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری ۲۸ اردیبهشت‌ماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، پیروز حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، امضا شد.