شناسهٔ خبر: 67857 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی ابلاغ شد؛

موافقت مشروط با تغییر کاربری اراضی ۱.۹ هکتاری بجنورد در طرح جامع آن شهر

سومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 98 فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان‌شمالی، مصوبه شورا را در سه بند پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع بجنورد- تغییر کاربری ۱.۹ هکتاری، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به شجاعی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، مصوبه شورا را در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح جامع بجنورد- تغییر کاربری ۱.۹ هکتاری ابلاغ کرد.

در نامه فوق آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد (تغییر کاربری ۱.۹ هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات) مصوب مورخ ۱۷ بهمن ماه ۹۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و بر اساس نامه شماره ۷۳۰ / ۱۸۳۲۷ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی و با توجه به سطوح مازاد اراضی با کاربری فضای سبز در بخش شمال شرقی شهر و در جهت کمک به تحقق کاربری‌های خدماتی در شهر با تغییر کاربری اراضی مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌نماید:

۱. خدمات عمومی سهم شهر از اراضی مذکور در حداکثر ممکن و در انطباق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، اخذ و صرفا به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد. هرگونه استفاده انتفاعی در قالب کاربری های مسکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری ممنوع است.

۲. با عنایت به کمبود خدمات عمومی محقق شده در پیرامون اراضی موردبحث و بخش شمال‌شرقی شهر، کاربری‌های غیرانتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذکور و در مجاورت معبر موجود جانمایی شده و به عنون اساس طرح لحاظ شود. بخش جنوبی اراضی مذکور با توجه به بافت پر مسکونی پیرامونی به کاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد.

۳. حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اراضی مذکور معادل تراکم کم طرح تفصیلی مصوب شهر، ۱۲۰ درصد و حد نصاب تفکیک قطعات ۲۰۰ مترمربع تعیین می‌شود.