شناسهٔ خبر: 68564 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مغایرت‌های طرح جامع شهر پاکدشت به استاندار تهران ابلاغ شد

فرزانه صادق مال واجرد فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به محسنی بندپی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، آخرین تصمیم‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت در هشت بند، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به محسنی بندپی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، مصوبه شورا را در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع پاکدشت مربوط به الحاق اراضی به محدوده شهر را که به واسطه کاهش حریم ایمنی تاسیسات نظامی پارچین از سوی مراجع ذیر صلاح در جلسه هشتم تیرماه ۹۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه مورد تصویب قرار گرفته بود را با توجه به صورتجلسه مورخ ۹ دیماه ۹۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری کرد:

۱. با الحاق بافت موجود شهری واقع در بخش شرقی حصار امیر، به مساحت حدود ۶۱ هکتار (موضع شماره ۱ نقشه پیوست) به محدوده شهر با توجه به وقوع در محدوده طرح هادی قبلی شهر و حذف محدودیت ناشی از حریم ایمنی پارچین، با رعایت شرایط ذیل موافقت می‌شود:

۱.۱. طرح تفصیلی محدوده الحاقی با تامین سرانه‌های خدماتی عمومی، حداقل معادل سایر بخش‌های شهر به تایید کمیسیون ماده پنج برسد.

۲.۱. کلیه اراضی خدماتی طرح هادی با همین کاربری در طرح تفصیلی تثبیت شود.

۳.۱. تراکم ساختمانی مسکونی در کل محدوده الحاقی ۱۲۰ درصد (۲ طبقه) تعیین می‌شود.

۴.۱. کلیه مطالبات قانونی در خصوص ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز اخذ شود.

۲. با الحاق ساخت و سازهای واقع در شمال حصار امیر به مساحت ۶.۵ هکتار به محدوده شهر (موضع شماره ۲ نقشه پیوست) با توجه به وقوع آنها در خارج از محدوده و حریم شهر پاکدشت (داخل منطقه حفاظت شده جاجرود) مخالفت می‌شود. تبعا هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص این اراضی و نیز سایر ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز واقع در غرب محله حصار امیر پاکدشت، موکول به رفع تداخل منطقه حفاظت شده و تعیین‌تکلیف به صورت یکپارچه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود. با توجه به اینکه این اراضی عملا از حوزه مدیریت شهرداری خارج است، افزایش نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست در صیانت از عرصه‌های تحت مدیریت کاملا ضروری است.

۳. به اذعان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، احداث معبر جداکننده در حدفاصل دیوار صنایع نظامی پارچین و محدوده شهر به لحاظ اصول ایمنی ضروری بوده و جزو توافقات اولیه کاهش حریم نظامی است. با توجه به اینکه بخشی از معبر مذکور از اراضی الحاقی عبور می کند، با الحاق باقیمنده اراضی مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت ۸ / ۲۳ هکتار (موضع شماره ۳ نقشه پیوست) منوط به اعلام نظر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر آنها، موافقت و مقرر شد طرح تفکیکی یکپارچه اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر با رعایت کلیه حقوق قانونی موضوع تبسره ۴ ماده واحده قانون تعیین املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. تبعا در صورت شمول قانون منع فروش بر اراضی الحاقی، صرفا تخصیص کاربری غیرمسکونی بر اراضی الحاقی مجاز خواهد بود.

۴. با الحاق اراضی بین حصار امیر و اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت ۸ / ۱۰ هکتار، (موضع شماره ۴ نقشه پیوست(اراضی به مساحت ۶۷۱۷ مترمربع در گوشه اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر (موضع شماره ۵ نقشه پویست) اراضی جنوبی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت ۹ / ۵ (موضع شماره ۶ نقشه پیوست) اراضی واقع در شمال شهرک شهیدنامجو به مساحت ۴ / ۲ هکتار (موضع شماره ۸ نقشه پیوست) به جهت حفظ خوانایی خط محدوده و جلوگیری از تضرس آن صرفا با حفظ کاربری وضع موجود (باغات و کشاورزی) و تثبیت به عنوان اساس طرح، موافقت می‌شود.

۵. با الحاق احداثات موجود موسوم به شهرک شهید نامجو به مساحت ۴۳ هکتار (موضع شماره ۷ نقشه پیوست)، به محدوده شهر منوط به اعلام نظر وزارت کشور مبنی بر عدم تداخل تقسیماتی بخش، موافقت می‌شود.

۶. با الحاق اراضی دولتی واقع در ضلع شرقی مسکن مهر امام رضا به مساحت ۵ / ۶ هکتار (موضع شماره ۹ نقشه پیوست) به جهت تامین خدمات موردنیاز سایت مسکن مهر صرفا با کاربری عمومی شامل فضای سبز، ورزشی و تجهیزات شهری موافقت می‌شود.

۷. با الحاق پلاک های ثبتی ۲۹ / ۴۰ و ۴۰۱ / ۴۰ واقع در جنوب شرقی مسکن مهر امام رضا متعلق به مالکین خصوصی به مساحت ۹۸ / ۳۵ (موضع شماره ۱۰ نقشه پیوست) با توجه به نوعیت زراعی اراضی، عدم وجود ضرورت فنی و فقدان هرگونه حقوق مکتسبه قانونی در آنها مخالفت می‌شود.

۸. سقف تراکم قابل احداث در کلیه اراضی واقع در حریم قبلی صنایع نظامی پارچین که به واسطه مفاد این مصوبه به محدوده شهر الحاق می شود با رعایت سایر شروط صدرالذکر حداکثر ۱۲۰ درصد (دو طبقه) تعیین می شود. بنابران کمیسیون ماده ۵ مجاز به صدور آرای منجر به افزایش طبقه در محدوده مذکور نبوده و لازم است کمیسیون ماده ۱۰۰ با تخلفات منجر به احداث طبقات اضافی در محدوده مذکور با صدور آرای قلع بنا برخورد نمایند.

در پایان این مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه وعمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.