شناسهٔ خبر: 68650 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی اعلام شد؛

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح تفصیلی اراضی آبشار ۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش ابلاغ شد /وزارت دفاع ابهامات دستگاه‌های نظارتی برای گردش کار ستاد نیروهای مسلح را بررسی می‌کند

جلسه فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به رزم حسینی استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در خصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار ۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش در ۱۲ بند، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به رزم حسینی استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مصوبه شورای عالی را در خصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار ۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶ اسفند ۹۷ پیرو مصوبه مورخ ۱۹ شهریور ۹۷ خود موضوع طرح تفصیلی اراضی آبشار ۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش در شهر مشهد، مصوب مورخ ۴ بهمن ۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی را با عنایت به مکاتبه شماره ۱۶ / ۱۸۹ / ۲ / ۲۵۱۵ مورخ ۶ دیماه ۹۷ ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر طی مراحل اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا و با توجه به صورتجلسه مورخ ۷ بهمن ۹۷ کمیته فنی شماره یک، مورد بررسی قرار داد و با توجه به مباحث مطروح در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ شورای‌عالی مقرر شد مصوبه شورای عالی مبنی بر تصویب کلیات طرح‌های مذکور با اعمال شرایط زیر به مراجع مربوطه ابلاغ شود و در ضمن مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابهامات مطروحه از سوی دستگاه های نظارتی در خصوص گردش کار طی شده در ستاد کل نیروهای مسلح را بررسی و نتیجه را جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس کند.

الف) در خصوص اراضی پادگان ۷۷ لشگر

در بند یک می‌خوانیم: نقشه کاربری اراضی بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده  پنج مشروط به اعمال دو مورد اصلاح به شرح ذیل موردتایید است:

۱.۱. حذف کاربری تجاری اقامتی واقع در روبروی باغ الندشت و تبدیل آن به فضای سبز به شرح پیوست

۲.۱. حذف کاربری تجاری اقامتی پیشنهادی بر روی عرصه متراکم درختان به شرح پیوست

در بند ۲ این موصبه آمده است: به جهت حصول به مبنای معقول و منطقی سقف تراکم قابل احداث در طرح مقرر شد، متوسط تراکم ساختمانی قابل احداث طرح در سهم مالک بر اساس متوسط تراکم ساختمانی حوزه‌های پیرامونی در طرح جامع (زیرپهنه ۲ حوزه میانی غربی طرح جامع) بدو کسر کردن معابر ناشی از تفکیک برای کاربری های انتفاعی سهم مالک با توجه به مجاورت غالب با زیر حوزه سکونت ۲ حداکثر ۲۰۰ درصد اعمال شود. تراکم سایر کاربری های انتفاعی سهم مالک با توجه به مجاورت غالب با زیرحوزه سکونت دو حداکثر ۲۰۰ درصد اعمال شود. تراکم سایر کاربری های غیرانتفاعی اعم از سهم مالک یا سهم شهر (نظیر درمانی، ورزشی، مذهبی و...) بر اساس ضوابط ملاک عمل طرح جامع مشهد خواهد بود.

در تبصره یک این ماده آمده است: کلیه تراکم های موجود در عرصه های ابقایی سهم مالک از این سقف کاسته خواهد شد.

در تبصره ۲ می‌خوانیم: تخصیص تراکم انتفاعی (اعم از مسکونی، تجاری یا اقامتی و ...) در بخش های مربوط به سهم شهر ممنوع خواهد بود.

بند ۳ مصوبه تاکید کرده است: با عنایت به اینکه بخش شمالی عرصه پادگان در محدوده باغات هم پیوند با بافت تاریخی قرار دارد، مقرر شد به جهت حفاظت از درختان موجود و تداوم پیوند مذکور اقدامات به شرح ذیل انجام شود:

۱.۳. ضمن کاهش سطح اشغال، توده بناهای احداثی در بخش های فاقد پوشش درخت استقرار یابد. بدیهی است تحقق این بند و اجرایی شدن آن منوط به تفکیک اراضی در قطعات درشت‌دانه خواهد بود.

۲.۳. معبر پیشنهادی اصلی شرقی- غربی در محل تقاطع با فضای سبز مرکزی طرح به صورت زیرگذر احداث شود.

بند ۴ تصریح کرده است: بر حفظ سوله های دارای ارزش تاریخی در محدوده ستاد پادگان، با کاربری فرهنگی و صیانت و حفاظت از گذر زیرزمینی موجود در این محدوده تاکید می شود. سوله های مذکور می توانند با کاربری فرهنگی در سهم مالک با فعالیت‌هایی مانند موزه و نظایر آن تجهیز و استفاده شود.

ب) در خصوص اراضی آبشار: مقرر شد اصلاحات به شرح زیر در آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ اعمال شود:

در بند ۵ آمده است:  همراستا با مصوبات قبلی شورای عالی، به جهت الزامات زیست محیطی، حفظ کریدور باد غالب شهر، الزامات منظری حفاظت از دید و منظر به پس کرانه های طبیعی ارتفاعات جنوب مشهد و همچنین حفظ یکپارچگی پارک چندمنظوره میانی، ۴ برج مسکونی ۲۳ طبقه پیشنهادی طرح حذف شود.

در بند ۶ اعلام شده است: تعداد طبقات ۴ برج تجاری پیشنهادی در جنوب طرح با توجه به ارتفاع ساختمان‌های مجاور به حداکثر چهارطبقه کاهش یابد. معادل تراکم حذف شده در اراضی سه مالک واقع در شمال بلوار نماز جبران شود.

بند ۷ مصوبه تاکید کرده است: کلیه بارگذاری های پیشنهادی بر روی شیب های بیش از ۱۵ درصد در طرح حذف و عرصه های مذکور به عنوان فضای سبز در طرح تثبیت شوند. (به شرح نقشه پیوست)

در بند ۸ مصوبه اعلام شده است: با کسر از سطوح مسکونی پیشنهادی، خدمات عمومی حداقل، در مقیاس محله در بخش مسکونی واقع در شمال‌غرب شهر تامین شود.

ج) ملاحظات عمومی:

در بند ۹ مصوبه می‌خوانیم: مقرر شد به جهت حفظ کلیات فضایی طرح و همچنین درصد تحقق شروط صدرالذکر، طرح یکپارچه در مقیاس طراحی شهری (متضمن محل دقیق استقرار توده و فضا، تفکیک قطعات، مسیرها و معابر، تعداد طبقات و حفظ بناهای شاخص موجود در عرصه های عمومی طرح با تاکید بر تدوام یکپارچگی فضای سبز میانی هر دو طرح، حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تایید مشترک دبیرخانه شورای‌عالی (دفتر تخصصی مربوطه)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت دفاع و وزارت کشور، توسط دبیر شورای عالی به صورت همزمان ابلاغ شود.

بند ۱۰ تاکید کرده است: پیوست ارزیابی اقتصادی معطوف به تحقق‌پذیری به همراه زمانبندی و اولویت اجرایی طرح تهیه شود.

در بند ۱۱ آمده است: با عنایت به اینکه تدقیق گسل‌های شهر مشهد در دستور کار وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد، مقرر شد تا نتایج مطالعات گسل جنوبی در اسناد طرح لحاظ شود.

بند ۱۲ تاکید کرده است: مطالعات پدافند غیرعامل در محدوده طرح صورت گرفته و الزامات مربوطه رعایت شود.

در پایان مصوبه آمده است: متذکر می‌شود با عنایت به تدبیر رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد، ابهامات مطروحه توسط مراجع قضایی استان با هماهنگی و مدیریت استاندار مرتفع و پس از حصول توافق (بر اساس این مصوبه)، اقدامات بعدی صورت پذیرد.