شناسهٔ خبر: 68996 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید "ایوانکی" در هیأت دولت تصویب شد

هیات دولت هیأت دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید "ایوانکی" را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرکت عمران شهرهای جدید در حال حاضر طبق دستور کار این شرکت نسل نو شهرهای جدید با آسیب شناسی و بررسی تجارب گذشته و با رویکردهای جدید در دست طراحی و اجرا قرار گرفته است.
این شهرها بستری بکر و مناسب برای سرمایه گذاری به شمار می روند که مجموعه برنامه‌ریزی، اقدامات و مشوق های در نظر گرفته شده برای آن ها، حاکی از رویکردی نوین در حوزه سرمایه گذاری در این شهرها خواهد بود. رویکردی که شهر را پویا و فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی ، مبتنی بر برنامه ریزی همه جانبه با تأکید ویژه بر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می داند، شهروند محور بوده و نهادهای غیر دولتی و مشارکت مردمی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، شکل گیری ، تکوین و اداره آن ایفاگر نقش پر رنگ تری هستند.
در این راستا به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی به عنوان یکی از شهرهای نسل دوم واقع در استان سمنان در هیأت وزیران به تصویب رسید.
بر این اساس، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی را به تصویب رساند.
بر همین اساس، مطابق این تبصره، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نسبت به تشکیل شرکت‌های عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام کند. اساسنامه این قبیل شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
همچنین ضرورت ایجاد شهر جدید ایوانکی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۳ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در سال ۱۳۸۷ طرح جامع شهر یادشده با توجه به بررسی‌ها و مصوبه قبلی به تصویب نهایی شورای‌عالی رسیده است.