شناسهٔ خبر: 69621 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سفر معاون شهرسازي و معماري وزارت راه وشهرسازي به خراسان جنوبي

جلسه بیرجند معاون وزیر راه وشهرسازي در سفر به خراسان جنوبي از طرح هاي ويژه وبافت تاريخي شهرهاي استان بازديد وازنزديك درجريان آخرين وضعيت اين طرح ها قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبي، فرزانه صادق مالواجرد ازپروژه احداث شهرجديد درمحمد شهر بيرجند بازديد کرد تا تصميمات لازم و نهايي را دراين خصوص اتخاذ کند.

معاون شهرسازي و معماري وزارت راه وشهرسازي درادامه سفرخود به خراسان جنوبي ازكاروانسراي بوم گردي درحال احداث فاطميه درحاشيه محمد شهر ودرشهر خوسف ، طرح هاي ويژه وبافت تاريخي شهرهاي بشرويه وفردوس بازديد و ازنزديك درجريان آخرين وضعيت اين طرح ها قرار گرفت.

وی به همراه هيات همراه درجلسه اي كه درمحل استانداري خراسان جنوبي و با حضور استاندار، معاون هماهنگي امورعمراني، فرماندار ، شهردار ، مديركل وهمكاران معاونت شهرسازي ومعماري اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي برگزار شد حضور يافت ودرخصوص طرح هاي مورد بازديد تصميمات لازم اتخاذ شد.

فرزانه صادق مالواجرد دراين جلسه درباره موضوع ايجاد شهر جديد محمدشهر گفت: به لحاظ كمك به شكل گيري وايجاد محمد شهر نبايد به چشم سرريز جمعيت به آن نگريست بلكه بايد به مسائلي چون ايجاد اشتغال و سكونت،فرآوري محصولات كشاورزي وقطب توليد كشاورزي ومواردي ازاين دست اشاره نمود لذا بايد مساحت آن با مطالعات دقيق تعيين گردد ودرصورت رفع مشكلات حقوقي مانع ديگري نخواهد بود.

وي درخصوص مشكل شهرك فرهنگيان بيرجندنيز اظهارداشت: اتفاقي كه رخ داده در هيچ دانشگاهي درسطح كشور انجام نشده و نگراني ما از تخلف بارزي است كه صورت گرفته است. لذا دراين خصوص به هيچ عنوان نمي توان ورود كرد ضمن اينكه اولويت داراي اهميتي براي انجام اين امر وجود نداردوخريد وفروش اين اراضي مشكلات و تبعات حقوقي بدنبال دارد.

معاون وزیر راه وشهرسازي همچنين درخصوص اراضي ۴۵۰ هكتاري پادگان ۰۴ بيرجند گفت:دراين اراضي بايد يك طرح يكپارچه و كارشناسي شده تهيه شود ونبايد صرفا مسكوني باشدو كاربري هاي ديگر نيز لحاظ شود.

وي درخصوص طرح شهر طبس نيز افزود: پيشنهاد ارائه شده كارشناسي شده نيست لذا ميبايست طرح توجيهي آن تهيه شود وتفاهم نامه اي با سازمان ملي زمين ومسكن نيز منعقد شد.

مالواجرد درباره مشكل حفره درشهر بشرويه بااعلام اينكه باافزايش محدوده شهر موافق نيستند افزود:افزايش محدوده شهر آسيب جدي به بافت هاي فرسوده شهري وارد مي كند, بنابراين بهتر است اراضي با مالكيت خصوصي وشخصي خريداري شود.