شناسهٔ خبر: 69749 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

انتصاب «حسن خوشخو» به سمت معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

حسن خوشخو با حکم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، حسن خوشخو به سمت معاون بهره برداری فرودگاهی این مجموعه منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، علی رستمی با ابلاغ حکمی «حسن خوشخو» را به عنوان معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.

در حکم خوشخو آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)" منصوب می شوید. انتظار می رود با استعانت از درگاه باریتعالی و بهره گیری از ظرفیت های موجود حسب اختیارات تفویضی و امور محوله به شرح ذیل، در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت شهر فرودگاهی اقدام نمایید.

  1. برنامه ریزی، ساماندهی و راهبری پرسنل عملیاتی فرودگاه بر اساس نمودار سازمانی مصوب شرکت و با استانداردهای هواپیمایی کشوری و مقررات اداری جهت مدیریت هماهنگ امور فرودگاهی و هوانوردی با همکاری و تعامل با شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری.
  2. برنامه ریزی، ساماندهی و راهبری امور جاری فرودگاهی و ارائه تسهیلات فرودگاهی حسب ضوابط و مقررات فرودگاهی، به ویژه نظامنامه فرودگاهی، طرح اضطراری و سایر الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و مقررات ایکائو و رعایت مصوبه ٤٧٤٩١ت/١٩٠٦٢ مورخ ٠٢/٠٢/١٣٩٢ هیئت محترم وزیران و آیین نامه ١/١١٤ و دستورالعمل ٦٠١٤ سازمان هواپیمایی کشوری.
  3. راهبری و مدیریت "کمیته ایمنی و حفاظتی فرودگاه"، کمیته "تسهیلات، استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی" حسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برنامه امنیت ملی هواپیمای کشوری و مصوبه شورای عالی اداری و پیگیری سایر کمیته ها و کارگروه های مرتبط با حمل و نقل و فرودگاه به ویژه کمیته طرح اضطراری، کار گروه پدافند غیر عامل و ستاد بحران استان.
  4. برنامه ریزی، توسعه و گسترش پروازی فرودگاه با ارتباط، هماهنگی و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و سایر فرودگاه ها با توجه به چارت سازمانی شرکت و حسب مقررات و ضوابط مربوطه.
  5. ارتقای کیفیت و خدمات فرودگاهی (ASQ) و ارائه طرح ها و راهکارهای لازم و مدیریت پروژه ها، سازماندهی امور ترمینال و ارائه خدمات سازماندهی ارگان های مستقر در پهنه شهر فرودگاهی مطابق با استانداردهای جهانی، به ویژه ACI و تامین نیازهای مسافرین و مراجعین فرودگاه.
  6. نظارت و برنامه ریزی و همکاری جهت توسعه زیرساخت های فن آوری اطلاعات فرودگاه و ایجاد یک (AODB)  برای استفاده مشترک همه کاربران فرودگاه از شبکه فیبرنوری، Data base  پیشرفته مورد نیاز بخش های مختلف هوانوردی اعم از سیستم های راداری، شبکه پیام های هوانوردی، الکترونیک، امورترمینال ها (FIDS,CUTE,TOC,CCTV, Access card,…)
  7. نظارت و راهبری شبکه های برق، تاسیسات، تامین، تجهیز و نوسازی برق اضطراری، روشنایی باند ها و عوامل پروازی، معابر، سایت های ناوبری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ترمینال ها و ساختمان های مرتبط و سایر تجهیزات و تسهیلات فرودگاهی و عملیات هوانوردی.

       ۸. نظارت بر حسن اجرای قرارداد های منعقده بین شرکت شهر فرودگاهی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه وظایف و اختیارات معاونت بهره برداری فرودگاهی می باشد.

       ۹. شرکت در جلسات و عضویت در کارگروه ها و کمیته های مرتبط با فعالیت های فرودگاهی بمنظور ارائه تسهیلات مذکور در شورای حمل ونقل استان مشابه سایر فرودگاه ها و انجام مکاتبات و  هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه.

      ۱۰. نظارت بر پرواز ها جهت فراهم نمودن تسهیلات لازم مسافرین، مراجعین و متقاضیان مختلف.

      ۱۱. نظارت بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی مورد نیاز در حوزه فرودگاهی.

      ۱۲. نظارت بر هماهنگی پرواز های شرکت های حمل و نقل هوایی و سایر متقاضیان به منظور جلوگیری از تراکم و ارائه خدمات فرودگاهی مناسب و بهینه.

      ۱۳. اداره، نگهداری و بهره برداری از فرودگاه با اصول بازرگانی به منظور انجام خدمات بهینه بار و مسافر، ارائه پیشنهادات و روش های مناسب جذب سرمایه های بخش غیردولتی.

      ۱۴. واگذاری، اجاره و استیجاره تاسیسات اماکن و محل های فرودگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی واحد های ذیربط بر اساس دستورالعمل های صادره.

      ۱۵. نظارت بر انجام پروژه های عمرانی(تعمیر و نگهداری) در حوزه ترمینال ها و عوامل میدان پروازی و محوطه های فرودگاه بر اساس دستورالعمل های صادره

      ۱۶. بررسی و پیشنهاد طرح اجرایی نحوه اقتصادی نمودن فعالیت های فرودگاه و برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از اموال منقول وغیر منقول فرودگاه بر اساس دستورالعمل های صادره

      ۱۷. نظارت بر تامین و تجهیز کلیه نیاز های اداری، فنی و عملیاتی فرودگاه و ایستگاه های کمک ناوبری و ارتباطی بر اساس دستورالعمل های مربوط