شناسهٔ خبر: 70073 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

دیدارمدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان با رئیس دا گستری شهرستان جیرفت

محمد ساردویی در دیدار مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان و رئیس دادگستری شهر ستان جیرفت برحفظ حقوق بیت المال تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان، محمد سار دویی دراین دیدارضمن ارائه گزارشی از وضعیت اراضی ملی در شهرستان جیرفت برحفظ حقوق بیت المال تاکیدکرد.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان با تاکیدبرحفظ حقوق شهروندی و حفظ بیت المال دراین زمینه گفت:در مبارزه با تصرف غیرقانونی اراضی ملی هیچ گونه اغماض و مسامحه ای با هیچ فردی نخواهیم داشت و بامتخلفان برابر قانون برخوردخواهد شد.

وی همچنین با تشریح دستوالعمل ها و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: بر اساس مطالعات انجام شده درخصوص انجام روشهای تصرف قانونی و غیر قانونی اراضی ملی در حقیقت به نوعی آسیب شناسی و توانایی درارائه پیشنهادبه دستگاههای همکار به ویژه شهرداریها رسیده ایم که تاکنون موثر بوده است.

ساردویی در ادامه صحبتهای خودضمن تشکراز نیرو های انتظامی، قوه قضائیه و سر بازان گمنام امام زمان،از تشکیل یگان حفاظت در دوسال گذشته خبر داد و گفت: با حضور این نهادها در کنار اداره کل راه و شهرسازی توانسته ایم ازجرائم زمین خواری جلوگیری نماییم و درحال حاضر هیچگونه تصرف اراضی جدیددرجنوب کرمان نداریم.

وی افزود: برای رفع مشکلات اراضی که سالهای قبل توسط مردم در محدوده شهر ها تصرف شده و ساختمان ساخته اند، مجوزهای خاصی از مجمع سازمان ملی زمین و مسکن اخذشده است .

وی ادامه داد: مردم شریف جنوب کرمان می توانندبا مراجعه به ادارات راه و شهر سازی شهرستان خودبا اطلاع بیشترازمجوز ها و مراحل قانونی از این مجوز ها استفاده نموده ونسبت به اخذ سندمالکیت اقدام نمایند.

در ادامه این دیدارحسین شکوهی نسب رئیس دادگستری شهر ستان جیرفت از اقدامات اداره کل راه و شهر سازی تشکر و خواستار حفظ بیت المال از سوی همه دستگاههای مرتبط شد.

وی گفت:یکی ازمشکلات موجود تعدد و تکثر مقررات مختلف در ارتباط با اراضی می باشد و ممکن است این موضوع خلاء هایی را به وجود آورد و دستگاههای دولتی نتوانند به نحو مطلوبی سیاستگذاری نمایند. اما در هر حال اولویت باید در رعایت قانون از سوی دستگاههای مجری و ناظر است.