شناسهٔ خبر: 70293 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

انجام ۳۹۰۰ پرواز مسافری در تیرماه ٩٨ در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فرودگاه امام در تیرماه سال جاری ٣ هزار و ٩٠٦ پرواز مسافری ورودی و خروجی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، فاروق علیخانی مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره برنامه ریزی و هماهنگی پرواز این مجموعه، در تیرماه سال جاری ٣ هزار و ٩٠٦ پرواز مسافری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام گرفته و ٦٨٣ هزار و ٣٦٥ نفر مسافر و همچنین ١٣ هزار و ١٤٧ تن بار با این پروازها جابجا شده اند.

علیخانی با اشاره به جزئیات این آمارها بیان داشت: ٣٤٤ هزار و ١٩٩ نفر مسافر و ٦ هزار و ٦١٨ تن بار با یک هزار و ٩٣٧ پرواز در تیرماه وارد کشور شده است.

مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود:  همچنین ٣٣٩ هزار و ١٦٦ نفر مسافر و ٦ هزار و ٥٢٨ تن بار توسط یک هزار و ٩٣٥ پرواز از کشور خارج شده اند.