شناسهٔ خبر: 70326 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در نامه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام شد

مصوبه شورای برنامه‌ریزی خوزستان برای طرح جامع- تفصیلی شهر سماله با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی منطبق نیست

فرزانه صادق مال واجرد فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به استاندار خوزستان، مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهر سماله با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به شریعتی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان مصوبه شورای‌عالی را با موضوع عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر سماله با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوبه مورخ ۳۰ مهر ۹۷) ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱ تیر ۹۸، «مصوبه مورخ ۲۵ آبان ۹۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان» در خصوص طرح جامع- تفصیلی شهر سماله را در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و به مفاد نامه شماره ۹۴۸۱۶ / ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۸ مهر ۹۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مورد بررسی قرار داد و با عنایت به:

۱. تخصیص کاربری‌ها و معابر شهری بر روی باغات و اراضی کشاورزی علی رغم وجود ضرورت فنی و کارشناسی.

۲. الحاق اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر بدون توجیه کارشناسی.

۳. الحاق ساخت و سازهای واقع در خارج از محدوده شهر بدون تعیین تکلیف آنها در مراجع قانونی.

مصوبه مذکور را با قسمت‌های ۲ و ۸ بند ج و قسمت ۱ بند د مصوبه مورخ ۳۰ مهر ۹۷ شورای‌عالی مغایر تشخیص داد.

در ادامه این مصوبه آمده است: شورای‌عالی، مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی ضمن اعلام عدم امکان ابلاغ و اجرای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، طرح مصوب اصلاحی را مورد بررسی قرار داده و در صورت رفع مغایرت‌های مذکور مراتب انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری را اعلام نماید.