شناسهٔ خبر: 70511 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات خبر داد؛

آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی مسکن شهری در ایران انجام شد/استخراج، طبقه‌بندی و الگوسازی داده‌های شاخص در برنامه‌ریزی مسکن در ایران

شهر تهران غزال راهب از انجام آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی مسکن شهری در ایران و استخراج، طبقه‌بندی و الگوسازی این داده‌ها خبر داد و گفت: در صورتیکه ارائه الگوی داده‌های شاخص در نظام برنامه‌ریزی مسکن شهری به تصویب برسد و مبنای شاخص‌سازی برای برنامه‌ریزی مسکن قرار بگیرد، می‌تواند برای حل مسائل و مشکلات مسکن، مفید و موثر باشد.

غزال راهب رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از فعالیت‌های آن پژوهشکده را اعلام کرد و گفت: طرح پژوهشی آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی مسکن شهری در ایران که اخیرا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به پایان رسیده است، پژوهشی است که برای ارایه الگویی در داده‌های شاخص در برنامه‌ریزی مسکن انجام گرفته است.

راهب با اعلام اینکه تمامی نظرات در این حوزه از دست‌اندرکاران و صاحبنظران اخذ شده است، تصریح کرد: این پژوهش حاوی نکاتی است که می‌تواند برای داده‌های شاخص در برنامه‌ریزی مسکن، الگویی مناسب ارایه دهد.

رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات عمده که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن وجود دارد، نبود بانک اطلاعاتی بر اساس شاخص‌های موثر در برنامه‌ریزی مسکن است.

راهب هدف از انجام این پژوهش را اعلام کرده و گفت: این پژوهش به دنبال آن بوده که در وهله نخست، شاخص‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی مسکن شهری در ایران را آسیب‌شناسی و تحلیل کند. همچنین، بر اساس تحلیل انجام گرفته، شاخص‌های تاثیرگذار در برنامه‌ریزی مسکن شهری را استخراج، مقوله‌بندی و طبقه‌بندی کرده و در نهایت، داده‌های شاخص در برنامه‌ریزی مسکن در ایران را الگوسازی کند

به گفته وی، شاخص های استخراج شده قبل از نهایی شدن برای تعداد زیادی از صاحبنظران حقیقی و سازمان های حقوقی تابعه وزارتخانه ارسال و پیشنهادها و دیدگاه ها در مورد شاخص ها نیز اخذ شده است.

راهب خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد تا این شاخص‌های تهیه شده را در یک جامعه پایلوت، مدل و نمونه‌سازی کند که با این روش، هم شاخص‌های استخراج شده روایی‌سنجی می‌شوند و هم کمبودها و مشکلات اجرایی شاخص سازی بر مبنای پیاده‌سازی در جامعه نمونه، ارزیابی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این پژوهش به تصویب برسد و مبنای شاخص‌سازی برای برنامه‌ریزی مسکن قرار بگیرد می‌تواند برای حل مسائل و مشکلات مسکن، مفید و موثر باشد.