شناسهٔ خبر: 70547 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

ثروت آفرینی برای ساکنان محله، ضمانت اجرای طرح های بازآفرینی شهری است

جلسه همدان مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ما به عنوان مدیران باید ضامن این مساله باشیم که ثروت آفرینی کنیم و همکاران ما در ادارات کل راه و شهرسازی باید این موضوع را به عنوان پیوست طرح های نوسازی و بهسازی محلات در نظر داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،  سید محمد پژمان" در جلسه شورای معاونان این اداره کل با تاکید بر لزوم ثروت آفرینی به منظور جذب سرمایه انبوه سازان، اظهار کرد: این وظیفه مشاوران است که بدون آسیب زدن به ظرفیت های موجود از قابلیت ها استفاده کنند تا ارزش افزوده و ثروت محلات افزایش پیدا کند. در این راستا باید پیوست اقتصادی برای طرح ها ارائه شود تا محدوده ها، توانمندی این را داشته باشند که فعالیت های خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بافتهای فرسوده و ناکارآمد، فقط برای سکونت شکل گرفته اند، به همین دلیل در این مناطق به خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و... توجه جدی نشده است که ما در بازآفرینی شهری به دنبال حل این مشکلات هستیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری مستلزم تهیه و تدوین سازو کار و سازماندهی مناسب است تا این موضوع که به دغدغه ملی تبدیل شده، ساماندهی شود.

پژمان بیان کرد: مشاوران باید محور برنامه های بازآفرینی باشند و با حضور در محدوده های هدف دریافت نزدیک و عمیقی از احساس، شرایط، خصوصیات، توقعات و انتظارات و ظرفیت های مردم به دست آورند و براساس آن شرح خدمات مکفی را تهیه کنند.

وی اظهار داشت: ماباید سعی کنیم کارارباب رجوع را به نحو احسن انجام دهیم وبه مشکلات مردم بهتر رسیدگی ومصالح مردم را رعایت کنیم واز حداکثر توان وظرفیت خود استفاده نماییم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: نوسازی بافت ها با گونه های مختلف نیازمند عزم ملی است و ضرورت دارد همه نهادها و ارکان نظام به این موضوع کمک کنند و همه دستگاه ها بسیج شوند تا این کار با موفقیت انجام شود.