شناسهٔ خبر: 70759 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی قزوین اعلام کرد

ممنوعیت نمای رومی و اجرای نماهای مناسب معماری ایرانی و اسلامی

نماي ساختمان محسن اسماعیلی گفت: ممنوعیت استفاده از نمادهاي غیر ايرانی و فاقد هويت که باعث آسیب جدی به فرهنگ و تاریخ معماری ایران اسلامی می شود، باید به صورت جدی پیگیری و برای جامعه مهندسان و طراحان و همچنین عموم مردم شفاف‌سازی و اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی در جلسه کمیته سیما و منظر استان گفت: نمادها و جزئیاتی که با معماري ايران و هويت ايران اسلامی مغاير باشند ممنوع بوده و در این راستا نیازمند همراهی و حضور موثر همه دستگاه‌های متولی، مهندسان ناظر و بهره‌برداران هستیم.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی بیان داشت: در همین راستا لازم است نظام مهندسی و شهرداري، تمهیداتی را به منظور اطلاع رسانی دقیق براي مهندسان ناظر، جهت نظارت دقیق در اجراي نما انجام دهند.

اسماعیلی با توجه به مصوبات جلسه افزود: اداره نظام مهندسی در خصوص انواع نماها و اثرات منفی آنها و مفاهیم آنها، با تاکید بر معماري ايرانی اسلامی گزارشی را تهیه و با ارائه پیشنهادات به‌منظور غنی‌سازي مصوبات پیشین، ارائه کند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: لازم است موضوع تشخیص نماي ساختمان مورد نظر توسط همکاران نظارت عالیه با حضور طراح نما، مورد بررسی قرار گرفته و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.

وی در پایان افزود: بازیابی معماری ایرانی در شهرها نیازمند آن است که نمادهاي غیر ايرانی و فاقد هويت مانند: سنتوري، گنبد، پیش آمدگی زياد، سرستون رومی و قوس‌هاي غیرايرانی و ستون‌هاي مرتفع و غیره به منظور ممنوعیت در اجرا، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شوند.