شناسهٔ خبر: 71188 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

ورود اولین گروه از حجاج ایرانی به فرودگاه ساری در روز ۲۵ مرداد

بازگشت حجاج بیرجند اولین گروه حجاج ایرانی ازفرودگاه مدینه منوره به استان مازندران مراجعت می کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" با انجام  پروازشماره  ۱۴۲۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"  درساعت ۱۱:۴۰ روز ۲۵  مرداد ماه سال جاری از فرودگاه مدینه منوره به فرودگاه ساری،پروازهای بازگشت حجاج به کشور آغاز می شود.

 دراولین روزعملیات بازگشت حجاج به میهن، ۱۲ پرواز برای مراجعت حجاج استان های مازندران ،یزد وزنجان  انجام  می شود.

عملیات بازگشت بیش از ۸۸ هزار نفر از حجاج بیت ا... الحرام به کشور از روز ۲۵ مرداد آغاز وتا روز۱۷ شهریور ماه ادامه خواهد داشت وحجاج گرامی از دو فرودگاه جده ومدینه منوره به ۱۹ استان کشور مراجعت می کنند.

در طول زمان بازگشت، خانواده های حجاج گرامی با مراجعه به سایت حج هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به نشانی haj.iranair.com  و با وارد کردن نام حاجی ، کدملی یا شماره کاروان، می توانند اطلاعات مربوط به  ساعت و روز بازگشت پروازحجاج گرامی  را دریافت کنند.

همچنین روابط عمومی"هما"، درمدت زمان بازگشت حجاج به كشور، به صورت شبانه روزی با شماره تلفن های ۴۶۶۲۵۱۵۱ ۰۹۱۲۱۱۳۲۵۴۰ و ۰۹۱۲۲۹۹۷۱۰۸ پاسخگوي سوالات در خصوص روز و ساعت پروازهاي بازگشت هما" است.

شایان ذکر است تمامی ایستگاه های عملیاتی "هما" در استان های پروازی با شماره تلفن های ذیل در زمان بازگشت حجاج ،پاسخگوی سوالات هموطنان عزیز خواهند بود.

 

ایستگاه پروازی

شماره تلفن های پاسخگو

اهواز

۳۴۴۴۰۴۰۰ - ۳۴۴۴۲۰۹۳ - ۰۶۱

اصفهان

۳۵۲۷۵۱۰۱ -۳۵۲۷۵۱۰۲ -۳۵۲۷۵۱۰۴ -۰۳۱

ارومیه

۳۲۷۷۹۱۴۹ - ۳۲۷۷۱۳۱۵  -۰۴۴

بیرجند

۰۹۱۲۱۱۰۶۹۹۸- ۳۲۳۱۶۰۰۲ -۳۲۳۱۶۰۰۳- ۰۵۶

بندرعباس

۰۹۱۲۲۰۰۴۱۶۸ -۰۹۱۷۱۶۱۴۲۴۹ -۰۹۱۷۳۶۱۶۴۶۱

بوشهر

۳۳۵۵۳۹۲۰ - ۱۹۹ -۰۷۷۳

تهران

۴۶۶۲۵۱۵۱-۰۲۱-  ۰۹۱۲۲۹۹۷۱۰۸ -۰۹۱۲۱۱۳۲۵۴۰

تبریز

۰۹۳۵۲۱۳۱۸۲۰ -۰۹۱۴۸۴۱۹۰۰۷

رشت

۰۹۰۲۸۴۶۴۷۹۰ -۳۳۷۲۴۰۴۷-۰۱۳

زنجان

۰۲۴۳۳۳۶۰۴۰۰

زاهدان

-۰۹۱۳۱۹۸۲۳۹۳-۰۹۱۵۳۴۰۵۹۲۴-۳۳۲۳۶۲۳۴ -۰۵۴

ساری

۳۳۷۲۲۵۱۱ -۳۳۷۲۲۵۱۲ -۰۱۱

شیراز

۰۹۳۳۲۸۱۷۷۵۴

کرمان

۰۹۱۳۱۹۹۱۱۲۶ -۳۲۱۱۰۸۲۰-۰۳۴

کرمانشاه

۰۹۱۸۸۳۶۲۲۹۱- ۰۹۱۸۲۳۷۲۹۵۸ -۳۴۳۲۶۴۶۴-۰۸۳

گرگان

۰۹۳۰۱۵۷۹۱۷۰- ۰۹۱۹۴۳۹۱۶۹۳ -۰۹۱۲۴۰۱۲۷۶۲

مشهد

-۳۳۰۰۳۱۳۴ -۳۳۰۰۳۲۳۰ -۰۵۱

همدان

۰۹۱۲۵۷۹۳۸۸۱

یزد

۳۶۲۲۰۸۹۰ -۳۷۲۱۷۸۸۱ –۰۳۵