شناسهٔ خبر: 71233 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

انتصاب در راه و شهرسازي مازندران

انتصاب با صدور حكمي از سوي مديركل راه و شهرسازي مازندران ، سید مجتبی مرعشی به سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی قائمشهر ، سیمرغ و جویبار منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از رئيس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران, سيد حميد حسيني گفت: با توجه به تجارب ارزنده و بر اساس حكم صادره از سوي سید محمد نظری مديركل راه و شهرسازي استان ، مجتبی مرعشی  به سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی  قائمشهر، سیمرغ و جویبار منصوب شد.

رئيس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران افزود: پيشتر مونا محمدی به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی قائمشهر، سیمرغ و جویبار مشغول انجام وظيفه بوده است .