شناسهٔ خبر: 71595 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اولین کنفرانس بین‌المللی جامعه ایمن با محوریت ایمنی راه‌ها در تبریز آغاز شد

کوهرت بیست وچهارمین کنفرانس بین‌المللی جامعه ایمن با محوریت ایمنی راه‌ها برای اولین بار درجمهوری اسلامی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغازبه کارکرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی, دراین کنفرانس بین المللی که هردو سال یک بار دریکی ازکشورهای عضوسازمان بهداشت جهانی برگزارمی شود علاوه بر۳۰ نفرازمتخصصان وصاحب نظران ۲۰ کشورجهان, مدیربخش حوادث سازمان بهداشت جهانی, مجری طرح جوامع ایمن این سازمان, رییس سازمان مدیریت بحران کشور, نایب ریس مجلس شورای اسلامی, رییس پلیس راه ناجا, نماینده سازمان جهانی بهداشت درایران و کارشناسان سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای حضوردارند و در مدت سه روزنحوه ارتقای ایمنی وکاهش تصادفات وتلفات ناشی ازآن رابررسی می کنند.

سلامت ترافیک ازجمله اهداف مهم سازمان بهداشت جهانی است که درطول برگزاری کنفرانس درباره هدایت وراهبری ان بحث وتبادل نظرخواهد شد.

 ازمحورهای مهم این کنفرانس می توان به مدیریت ایمنی راه, ایمنی زیرساخت ها وراه, وسایل نقلیه ایمن وایمنی کاربران راه اشاره نمود.

 این کنفرانس با مشارکت نهادها, سازمانها و وزارتخانه های مختلف ازجمله مجلس شورای اسلامی, قوه قضاییه, سازمان برنامه وبودجه, وزارت راه وشهرسازی و سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای, وزارت کشور, پلیس راهور و وزارت بهداشت برگزارمی شود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس اولین کوهورت سلامت وایمنی ترافیک به عنوان اولین کوهورت جامع سلامت وایمنی ترافیک درکشورهای مدیترانه شرقی درتبریز افتتاح شد.

"کوهورت" یک طرح پزوهشی ومداخله ای برمبنای طرح سنجش های سطح خانوار, سلامت جسمانی و روانی, رفتارترافیکی و سنجشهای آزمایشگاه ترافیک دردوبخش پیش وپس ازحادثه است.

درقالب این طرح انسان, راه و وسیله نقلیه به عنوان مثلث اپیدومولوژی درکوهورت سلامت وایمنی ترافیک چهارشهرستان آذربایجان شرقی ارزیابی می شوند.

 دراین کنفرانس سه روزه ۱۲ پانل درمورد موضوعات مختلف ایمنی وترافیک برگزارمی شود.

مدیرکل دفترمطالعات راهبردی واقتصاد حمل و نقل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ومدیرکل ,معاونان و کارشناسان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیز دراین کنفرانس حضوردارند.

همچنین درحاشیه این کنفرانس غرفه اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با ارائه آخرین اقدامات ودستاوردهای این اداره کل درحوزه ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای برای شرکت کنندگان درکنفرانس دایرشده است.