شناسهٔ خبر: 72004 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه‌ای از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران؛

مصوبه شورا در خصوص طرح جامع شهر زاهدان به استاندار سیستان‌و‌بلوچستان ابلاغ شد

فرزانه صادق مال واجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مصوبه شورا و اعلام تکمیلی طرح جامع شهر زاهدان را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به موهبتی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مصوبه شورا را در خصوص طرح جامع شهر زاهدان ابلاغ کرد.

در مصوبه فوق آمده است: پیرو نامه شماره ۳۰۰ / ۱۳۹۴۵۱ مورخ ۱۱ دی ۹۷ موضوع اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زاهدان به استحضار می رساند که بر اساس تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۲ آذر ۹۷ شورای‌عالی، آخرین نظرات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان منعکس در مصوبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸ آن شورا در جلسه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ کمیته فنی شماره یک شورایعالی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور با اعمال ۳ مورد اصلاح به شرح زیر و مطابق نقشه پیوست تایید شد.

در بند یک اصلاح مصوبه تاکید شده است: اراضی مربوط به پادگان با کاربری نظامی در طرح تثبیت و در چارچوب «قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» و رعایت ملاحظات زیر برای آن طرح ویژه شهری برای این اراضی تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه شود.

- طراحی فضای سبز یکپارچه

- یکپارچگی با طراحی شهری بافت پیرامونی

- صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی

- انطباق شبکه پیشنهادی با الگوی کلان شبکه دسترسی شهری تقویت شبکه پیرامون

در بند ۲ اصلاح مصوبه می‌خوانیم: ضمن تایید تهیه طرح ویژه با رویکرد TOD  برای اراضی پیرامون ایستگاه راه آهن، کاربری اراضی مذکور حمل و نقل و انبارداری تعیین می‌شود.

در بند ۳ اصلاح مصوبه نیز آمده است: کاربری بخشی از اراضی دولتی، الحاقی به محدوده در قسمت شرقی، «مسکونی با تامین خدمات پشتیبان» اصلاح شود.

در انتهای مصوبه تاکید شده است: اصلاحات طرح جامع زاهدان بر اساس مفاد ناه شماره ۳۰۰ / ۱۳۹۴۵۱ و موارد صدرالذکر در اسناد طرح منعکس و در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران و...» حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آتی جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارایه شود.