شناسهٔ خبر: 72144 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران ابلاغ شد/ تکلیف شهرداری تهران برای تهیه طرح ویژه منطقه ۲۲ ظرف مدت ۲ ماه

پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی در سال 98 فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به استاندار، شهردار، و رییس شورای اسلامی شهر تهران مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به پیروز حناچی شهردار تهران، محسنی بندپی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و همچنین هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران مصوبه شورا را در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران، ابلاغ کرد.

در ابلاغیه  سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: شهرداری تهران طرح ویژه منطقه را با اخذ نقطه‌نظرات شورای اسلامی شهر تهران و اعمال اصلاحات در دو سرفصل اعلام شده، حداکثر ظرف مدت دو ماه به تایید کمیسیون ماده ۵ تهران رسانده و برای کنترل و ابلاغ نهایی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال کند.

در مصوبه فوق آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۴ مرداد ۹۸ موضوع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران را پیرو مصوبه مورخ ۲۴ دی ۹۷ خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ کمیته فنی یک و تاکید بر این نکته که اقدامات صورت گرفته در منطقه ۲۲ با افزایش جمعیت پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیت های بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای ماموریت های منطقه در تامین خدمات شهری و فراشهری با غلبه گردشگری را مختل نموده و با تقلیل تاب آوری شهری منطقه، چالش های عمده ای را در حوزه حمل و نقل همگانی و سرانه های خدماتی پشتیبان سکونت ایجاد نموده است.

این مصوبه تاکید کرده است: این در حالی است که بر اساس مصوبه سال ۹۳ شورای عالی، مدیریت وقت شهری تهران مجاز به تداوم اقدامات بر اساس طرح تفصیلی تهران در منطقه ۲۲ نبوده است. لذا مقرر می گردد دبیرخانه شورای‌عالی مجموعه موارد منجر به وضعیت فعلی در منطقه را که در مغایرت با مصوبات شورای‌عالی منجر به ایجاد ظرفیت مسکونی و تجاری فراتر از توان و ماموریت منطقه شده است را احصاء و به مراجع نظارتی مربوطه منعکس نماید.

در ادامه می‌خوانیم: همچنین به جهت توقف و تصحیح رویه‌های قبلی در مدیریت فضایی منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های باقی‌مانده در منطقه در جهت حفاظت از محیط‌زیست، توسعه کیفی به جای توسعه کمی، احیای نقش فرامنطقه‌ای، تقویت کیفیت عرصه‌های عمومی، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی انبوه بر و رفع نقایص و ابهامات نظامات پهنه‌بندی و ضوابط طرح تفصیلی قبلی، ضمن تصویب کلیات «طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲» بر اساس گزینه شماره ۲ مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مقرر می‌شود تا شهرداری تهران طرح ویژه منطقه را با اخذ نقطه‌نظرات شورای اسلامی شهر تهران و اعمال اصلاحات در دو سرفصل زیر حداکثر ظرف مدت دو ماه به تایید کمیسیون ماده ۵ تهران رسانده و جهت کنترل و ابلاغ نهایی توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال نماید.

الف- در خصوص توافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر توسط شهرداری تهران انجام و پس از تایید در کمیسیون ماده ۵ در قالب اسناد طرح تفصیلی ویژه به دبیرخانه شورای عالی منعکس شود.

۱- با مسئولیت قانونی شهرداری تهران، توافقات فاقد پروانه به شرح مندرج در آخرین مکاتبه به معاونت شهرسازی و معماری با دبیرخانه شورای عالی به شماره ۱۲۵۶۴۳ / ۸۰ تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۸ بررسی و صرفا موارد منتج به ایجاد حقوق قانونی برای مالکین با پهنه متناسب در طرح تفصیلی منطقه منعکس شود.

۲- متعاقبا و در قالب ساز و کار تعاملی با مالکین در توافقات فاقد پروانه، اقدامات به شرح زیر  در جهت تعدیل حتی الامکان ظرفیت مسکونی و تجاری انجام گیرد.

۱-۲- تعدیل بخشی از تراکم موردتوافق به فعالیت های خدماتی گردشگری (نظیر هتل)، دفاتر اداری، دانش بنیان و غیره و یا افزایش زیربنای واحدهای مسکونی.

۲-۲- در توافقات واقع در پهنه های M و S اختلاط کاربری های تجاری با سایر کاربری ها صرفا محدود به طبقه همکف شود.

۳- با بررسی مجدد شهرداری و اعلام نظر قطعی شورای اسلامی شهر، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه کلیه اراضی با مساحت بیش از یک هکتار که با طی ساز و کار قانونی مصرح در آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری، «باغ» خواهند بود تحت پهنه G۲۱۱ تثبیت و ضوابط احداث بنا در آنها بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب مورخ ۳ تیر ۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری انجام گیرد. ضوابط احداث بنا در سایر باغات پراکنده دارای آرای قطعی باغ در پهنه های مختلف، مطابق بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل مذکور خواهد بود.

در تبصره این بخش آمده است: در صورت هرگونه تغییر در آرای مربوط به باغات توسط مراجع ذیربط، تعیین کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ صرفا با تخصیص به کاربری های خدماتی انجام خواهد شد.

ب- در اسناد طرح شامل نقشه ها و ضوابط و مقررات، اصلاحات به شرح زیر اعمال شود.

۱- سطوح موجود و پیشنهادی خدماتی شامل آموزشی، درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی هنری، تفریحی توریستی، تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای سبز به همراه کاربری های آموزش عاملی و همچنین عرصه های نظامی تحت عنوان کاربری مشخص در طرح تفصیلی تثبیت و در دو سطح «شهری- منطقه ای» و «ناحیه ای- محله ای» از پهنه S مجزا شوند و به عنوان اساس در اسناد طرح، لحاظ شود. شهرداری تهران دستورالعمل اجرایی متضمن تحقق کاربری های مذکور و جلوگیری از تبدیل آن به کاربری های انتفاعی را تهیه به و تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران برساند.

۲- طبق پیشنهاد طرح و در راستای بند ۱-۲ مصوبه مورخ ۲۸ مهر ۹۳ شورای عالی و به منظور حفظ الگوی سکونت موجود، شهرک های گلستان، آزادشهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، زیبا دشتک (بالا و پایین)، یاس و چشمه، تحت پهنه جدید (نظیر R۲۳۱-۱) با حداکثر تراکم ۱۸۰ درصد در سه طبقه تثبیت می شوند.

۳- به جهت افزایش تحقق پذیری طرح و شفافیت آن، قطعات سهم شهرداری حاصل از توافقات ۳۰-۷۰ که تاکنون حقوق مکتسبه بر آن مترتب نشده است، به عنوان «بانک زمین خدمات عمومی» در اسناد پشتیبان طرح گنجانده شود.

۴- حداقل و حداکثر ضریب سکونت برای کلیه پهنه های M متناسب با نقش و عملکرد هریک ارایه شود و از تخصیص کل تراکم اراضی واقع در پهنه های M، به سکونت خودداری شود.

۵- لایه مربوط به اراضی «دخیره نوسازی» در مورد کلیه اراضی مشمول، به استثناء اراضی سهم مالک که در قالب ساز و کار ۳۰-۷۰ تعیین تکلیف شده اند، اعمال و در چهارچوب دستورالعمل مصوب کمیسیون ماده ۵ در خصوص آن تعیین تکلیف شود.

۶- ضمن تایید اصلاحات انجام شده در شبکه معابر طرح، مقرر شد تا اختلاف پیشنهادهای این طرح با طرح جامع حمل و نقل تهران در انطباق با مفاهیم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)، استفاده از شقوق مختلف حمل و نقل و ظرفیت مجتمع های ایستگاهی با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و وزارت کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه نهایی پس از تایید در کمیسیون ماده ۵ در اسناد طرح، لحاظ شود.

۷- حرایم مسیل ها و آبراهه‌ها، خطوط انتقال نیرو و انرژی تحت پهنه مشخص حفاظ (G) در اسناد طرح لحاظ شود. همچنین، خط حریم تدقیق شده گسل ها در اسناد طرح منعکس و هرگونه ساخت و ساز در عرصه های متداخل با آن با رعایت ملاحظات و ضوابط مربوطه انجام گیرد.

۸- با عنایت به وجود مراکز حیاتی و حساس در منطقه، بر رعایت قانون و آیین نامه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات حیاتی و حساس کشور تاکید می شود.

۹- به جهت حفظ کیفیت های فضایی سیما و منظر شهری و هماهنگی خط آسمان در پلاک های مجاور، همسو با مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل «افزایش تعداد طبقات در سقف تراکم مجاز قطع در صورت کاهش سطح اشغال» با رعایت همه جوانب مربوط به دید و منظر، سایه اندازی و حفظ کریدورهای هوایی و سایر ملاحظات زیست محیطی توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران برسد.

ج- اصلاحات مختص نواحی

ناحیه ۱

۱۰- اراضی دانشگاه علامه در مجاورت دهکده المپیک و همچنین غرب دانشگاه آزادی با کاربری علوم، تحقیقات و فناوری در اسناد طرح تثبیت شود.

۱۱- در توافقات انجام شده در اراضی شهرک صدرا در صورت تایید بر اساس بند ۱، احداث بنا در تراز ارتفاعی بلوک های مجاور انجام و عرصه سهم شهرداری در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه به کاربری فضای سبز و خدمات تخصیص داده شود.

۱۲- معبر پیشنهادی در غرب اراضی موسوم به «هزار و یک شهر» با توجه به تداخل با بستر مسیل «وردآورد» مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفته و عرصه و حرایم مسیل مذکور در سرتاسر بخش تداخلی حفظ و در طرح منعکس شود.

ناحیه ۲

۱۳- اراضی متعلق به «دانشگاه نیروی انتظامی امین» تحت کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری در اسناد طرح، تثبیت شود.

ناحیه ۴

۱۴- در چهارچوب ساز و کار تعامل و توافق جدید، تعدیلات به شرح زیر در حد ممکن توسط شهرداری تهران مورد پیگیری جدی قرار گیرد:

۱۴-۱- در پروژه تهرانلد (هزار و یک شهر) با توجه به وضعیت بحرانی شبکه معابر و کمبود سرانه های خدماتی، احداث زیربنای تجاری همسو با نقش و عملکرد کلان مقیاس منطقه با کاربری گردشگری، جایگزین شود.

۱۴-۲- در پروژه ۱۱۰ هکتاری مربوط به «بتاجا» با توجبه به حجم عظیم بارگذاری مسکونی و تجاری، تمهیدات زیر جهت تعدیل بارگذاری مسکونی و تجاری اعمال شود.

- تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی به قطعات کم تراکمR۱۱۲) یا (R۱۲۲  

- در بخش جنوبی بیمارستان تات تغییر از پهنه S۲۱۱ به S۴۱۲  (پهنه جدید با عنوان گردشگری سلامت)

- تغییر پهنه طرفین محور چهارباغ (در تمام طول مسیر) به S۲۲۲ و تهیه طرح ویژه طراحی شهری برای کل مسیر با حفظ حقوق مکتسبه ایجاد شده قبلی و طراحی آن به صورت «خیابان کامل»

۱۵- با توجه به زیربنای تجاری بسیار زیاد احداثی، پروژه «ایران مال» با تولید و جذب سفر، نقش اساسی در چالش ترافیک آتی منطقه خواهد داشت. بنابراین شهرداری تهران صدور پایان کار پروژه مذکور را منوط به عارضه سنجی ترافیکی (TIS) حوزه پیرامونی و در قالب برنامه TDM (مدیریت تقاضای سفر) و اجرای پیشنهادهای تایید شده در کمیسیون ماده ۵، توسط بهره بردار نماید.

ناحیه ۵

۱۶- اراضی متعلق به پادگان شهید ناصر محمدی با کاربری نظامی در اسناد طرح، لحاظ شود.

ناحیه ۶

۱۷- به منظور تسهیل در فرآیند نوسازی شهرک پیکانشهر و حفظ ارزش‌های طبیعی و کالبدی آن به صورت توامان ضمن تخصیص پهنه R۲۳۱ به آن طرح موضعی با اعمال شرایط زیر تهیه به تایید کمیسیون ماده ۵ تهران برسد.

- حداکثر تراکم ساختمانی ۲۰۰ درصد بر اساس مساحت کل شهرک

- بارگذاری بافت موجود با حفظ الگوی توده و فضای سبز موجود به نحوی اعمال شود که ضمن حفظ کیفیت فضایی حیاط‌های مرکزی بین بلوک‌ها و فاصله سایه‌اندازی بلوک‌ها حفظ شود.

- احداث بنا در عرصه های خالی واقع در حاشیه معابر شمالی و غربی تا سقف تراکم صدرالذکر و با حداکثر ارتفاع ۱۱ طبقه.

- گودبرداری حداکثر یک طبقه و در حد سطح اشغال به منظور حفظ سطح فضای سبز (تامین پارکینگ سرپوشیده برای تمامی واحدها ضروری نیست)

۱۸- کل اراضی مربوط به تاسیسات «پنها» واقع در شمال و جنوب محور شهید همدانی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح، لحاظ شود.

ناحیه ۷

۱۹- عرصه‌های جنوب شهرک کوثر با کاربری نظامی در اسناد طرح، لحاظ شود.

۲۰- در جنوب ناحیه و در امتداد محور تهران کرج اراضی متعلق به مترو، انبار و تاسیسات و تجهیزات موجود با کاربری متناسب تدقیق و الباقی اراضی تحت پهنه حفاظت G۱۲۱ در اسناد طرح، لحاظ شود.

در پایان مصوبه تاکید شده است که مصوبه برای دستورانعکاس و اقدام عاجل، اعلام می‌شود.