شناسهٔ خبر: 72146 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره):

۴۰۰۰ پرواز مرداد امسال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد

فاروق علیخانی فاروق علیخانی با اشاره به اینکه در مردادماه امسال چهار هزار و ٩٩ پرواز ورودی و خروجی در این مجموعه انجام شد، از اعزام و پذیرش ٧٤٠ هزار و ٧١٩ مسافر در این مدت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فاروق علیخانی، مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به رشد سفرهای هوایی در دومین ماه تابستان در شهر فرودگاهی اظهار داشت: در مردادماه امسال چهار هزار و ٩٩ پرواز ورودی و خروجی در این مجموعه انجام شد.

علیخانی افزود: بر اساس آمارهای دریافتی از اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی پرواز شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ٧٤٠ هزار و ٧١٩ مسافر با این پروازها اعزام و پذیرش شدند و ١٤ میلیون و ٤١١ هزار و ٣٣٧ کیلوگرم بار همراه مسافران نیز توسط این پروازها منتقل شده است.

مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به جزئیات این آمارها بیان داشت در مردادماه دو هزار و ٤٨ پرواز با ٣٥٥ هزار و ٦٦٥ مسافر و شش میلیون و ٩٧٠ هزار و ١٩٣ کیلوگرم بار وارد شهر فرودگاهی شده است.

به گزارش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) وی افزود تعداد پروازهای خروجی از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز در مردادماه امسال به عدد دو هزار و ٥١ رسید و ٣٨٥ هزار و ٥٤ مسافر و هفت میلیون و ٤٤١ هزار و ١٤٤ کیلوگرم بار با این پروازها منتقل شد.