شناسهٔ خبر: 72227 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عملکرد مسافری بنادر کشور در مرداد ۹۸ رشد ۴ درصدی داشت

کشتی مسافری یکی از رویکردهایی که سازمان بنادر و دریانوردی ایران به دنبال توسعه و رشد روزافزون آن است، به بحث توسعه مسافری بنادر و گردشگری دریایی برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یکی از رویکردهایی که سازمان بنادر و دریانوردی ایران به دنبال توسعه و رشد روزافزون آن است، به بحث توسعه مسافری بنادر و گردشگری دریایی برمی‌گردد. در این‌ بین با برنامه‌های در نظر گرفته‌شده از سوی این سازمان در سال ۹۸ و تا پایان مردادماه امسال شاهد رشدی بیش از ۴ درصد از حیث عملکرد مسافری در  بخش ورود به بنادر کشور هستیم.

بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه ورودی کلیه بنادر کشور ۴۴۷ هزار ۱۳۶ بوده است که در مدت مشابه در سال جاری این عدد به ۴۶۶ هزار ۴۹۳ رسیده است که رشد ۴.۳۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد. بیشترین ورود و خروج صورت گرفته مربوط به بندر قشم بوده و کمترین آن در مردادماه به بندرلنگه برمی‌گردد.

در بخش خروج از بنادر کشور هم عملکرد بنادر کشور نشان می دهد که رشد ۴.۳۶ درصدی را نسبت به مرداد ماه ۹۷ در سال جاری شاهد هستیم.

نگاهی به روند سه‌ساله بنادر کشور طی مردادماه ۱۳۹۶ لغایت مردادماه ۱۳۹۸ در هر دو آیتم ورود و خروج مسافر، بنادر بوشهر، چارک، خرمشهر، شهید باهنر، شهید حقانی، قشم، گناوه و لنگه رشد را شاهد هستند.  

 

جدول عملکرد مسافری بنادر کشور

بنادر

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

ورودی

خروجی

ورودی

خروجی

ورودی

خروجی

بوشهر

۵۵۳۳

۵۰۳۵

۵۳۵۷

۵۴۹۶

۳۳۱۲

۳۱۵۷

چارک

۱۳۱۴۶

۱۲۸۰۰

۷۹۸۵

۷۶۵۰

۷۱۸۴

۶۱۱۷

خرمشهر

۱۸۰۶

۲۰۰۴

۱۷۵۶

۱۹۹۹

۱۴۸۲

۱۲۳۹

شهید باهنر

۳۲۴۳

۳۲۴۴

۱۷۲۷

۱۹۷۴

۱۵۱۴

۱۰۰۱

شهید حقانی

۷۳۸۹۲

۷۸۸۲۰

۷۸۲۶۴

۷۸۲۶۹

۸۱۱۰۸

۸۰۵۸۵

قشم

۳۶۲۱۹۷

۳۵۹۷۹۱

۳۴۶۵۱۵

۳۴۶۱۸۸

۳۳۹۹۷۹

۳۴۲۰۵۴

گناوه

۴۲۲۴

۴۰۲۲

۴۲۲۱

۴۴۵۰

۲۲۶۶

۲۳۱۲

لنگه

۲۴۵۲

۲۲۰۲

۱۳۱۱

۱۴۵۸

۱۷۹۸

۱۶۰۳

مجموع

۴۶۶۴۹۳

۴۶۷۹۱۸

۴۴۷۱۳۶

۴۴۷۴۸۴

۴۳۸۶۴۳

۴۳۸۰۶۸