شناسهٔ خبر: 72280 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون شهرسازی و معماری مطرح کرد

تاکید بر رفع دخالت‌های کالبدی سنگین در بافت تاریخی شهر اصفهان/ ممنوعیت هرگونه تملک و تخریب در مسیر گذر آقانورالله نجفی توسط نهادهای استانی

فرزانه صادق مالواجرد فرزانه صادق مالواجرد ضمن تاکید بر رفع دخالتهای کالبدی سنگین در بافت تاریخی شهر فرهنگی-تاریخی اصفهان، گفت: هرگونه تملک و تخریب املاک و ابنیه در مسیر گذر موسوم به آقانورالله نجفی توسط نهادهای استانی ممنوع است. همچنین، طرح مرمت شهری برای گذر فوقالذکر تهیه و از طرح خودرومحور پرهیزشود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران روز چهارشنبه ١٣ شهریور ٩٨ به اصفهان سفر کرد و در این سفر از گذر آفانورالله نجفی بازدید کرد. 

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام این خبر، به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: در سفر به اصفهان از گذر آقانورالله نجفی به همراه معاون عمرانی استاندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و نیز مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بازدید و از نزدیک با مردم محلی و ساکنان بافت موردنظر صحبت شد.

فرزانه صادق مالواجرد با ابراز تأسف از چنین دخالتهای کالبدی سنگین در بافت تاریخی شهر فرهنگی-تاریخی اصفهان، اعلام کرد: این گونه اقدامات بر اصالت و یکپارچگی بافت تاریخی تأثیری منفی خواهد داشت.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره ساخت و ساز ابتدایی محور آقانورالله نجفی، گفت: این گونه تجاری سازی ها بدون توجه به بستر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مردم اصفهان بوده و این ساخت و سازها تبعاتی بسیار بدتر از برج جهان نما دارد که قطعا استقبالی از سوی مردم فرهنگ دوست اصفهان نخواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در عین حال خاطرنشان کرد که در جلسه ای با مسوولان استان مواردی مورد تاکید قرار گرفت که در صورتجلسه ای بر انجام آنها تاکید شده است.

به گفته وی، از جمله موارد مورد توافق برای گذر آقانورالله نجفی این موارد است: هرگونه تملک و تخریب املاک و ابنیه در مسیر گذر موسوم به آقانورالله نجفی توسط نهادهای استانی ممنوع است. همچنین، طرح مرمت شهری برای گذر فوقالذکر تهیه و از طرح خودرومحور پرهیزشود.

صادق مالواجرد ادامه داد: ارایه طرح یکپارچه و جامع مرمت شهری مذکور با توجه به در نظر گرفتن تمامی جوانب موضوع، به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از دیگر موارد مورد توافق است.

گفتنی است بند چهارم صورتجلسه تاکید کرده است که تا جلسه مجدد در خصوص بررسی این طرح که هفته آینده و یا حضور دبیر شورایعالی در اصفهان تشکیل خواهد شد، لازم است مدیریت شهری استان نسبت به اخذ نظرات حرفه مندان و صاحبنظران اقدام کند تا این طرح با بررسی و تعامل منسجم و هماهنگ مردم، نخبگان و سایر گروههای ذی نفع و ذی نفوذ و پس از طی مراحل قانونی در استان، نهایتا در شورای عالی مطرح و تصویب شود.