شناسهٔ خبر: 72426 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

اجرای قانون مديريت بحران کشور به فرودگاه ها ابلاغ شد

سیاوش امیرمکری مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران، قانون مديريت بحران کشور را برای اجرا به مديران و مديران کل ستادی و فرودگاهی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ سياوش اميرمکری در ابلاغ اين قانون براي اجرا به فرودگاه هاي کشور، همکاري شايسته با ارکان موضوع قانون مذکور به منظور تهيه پيوست ها، اسناد و برنامه هاي ملي و استاني مراحل مختلف چرخه مديريت بحران و نيز توجه ويژه به فصل سوم قانون فوق الذکر با عنوان "وظايف دستگاه هاي دولتي، غير دولتي، تعاوني ها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي" و همچنين تاکيد بر اصل پيشگيري، کاهش خطر و افزايش آمادگي در برابر بحران بر اساس نگرش علمي و استفاده حداکثري از ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري در دسترس را از مديران فرودگاهي و ستادي خواسته است.