شناسهٔ خبر: 72439 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

حذف بروکراسی اداری و یکپارچه سازی سیستم مدیریت؛ مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در بنادر کوچک است / بسیاری از بنادر بزرگ کشور؛ بنادری امن برای سرمایه گذاری هستند

کشتی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: برطرف کردن موانع و مشکلات کنونی در بنادر کوچک می تواند خود بزرگترین مشوق برای حضور سرمایه گذار و و جذب سرمایه باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد شریفات درباره مشوق های سرمایه گذاری در بنادر کوچک اظهار داشت: اختصاص فضای مناسب انبارداری به صاحبان کالا و کاهش هزینه های جانبی سربار، از موارد مهم و حیانی برای تشویق حضور صادرکننده و واردکننده در بنادر قلمداد می شود.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، « حذف بروکراسی اداری» ؛ « یکپارچه سازی سیستم مدیریت به منظور جلوگیری از معطلی سرمایه گذار» و «هماهنگی اداره گمرک و مدیریت بندر جهت راهنمایی و ارائه اطلاعات صحیح به سرمایه گذار»  جهت تضمین سرمایه گذاری سودده و ایجاد محیطی امن برای حضور سرمایه گذار در بندر، از دیگر مواردی هستند که می توان از آنها به عنوان مشوق در بنادر کوچک نام برد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از بنادر بزرگ کشور به عنوان بنادر امن برای سرمایه گذاری شناخته می شوند که این اتفاق برای بنادر کوچک نیز باید رخ دهد.

شریفات با بیان اینکه نوع سرمایه گذاری بستگی به منطقه و پتانسیل محل قرارگیری بندر دارد، اضافه کرد: عوامل مختلفی نظیر امتیازهای ارائه شده به سرمایه گذار و طرح توجیهی بنادر برای سرمایه گذاری می تواند در نوع مناسب سرمایه گذاری دخیل باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر توسعه ریلی برای بنادر کوچک در اولویت توسعه بندری قرار ندارد، افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه تامین تجهیزات مناسب بندری با توجه به کارکرد آن بندر است. برای مثال بسیاری از بنادر کوچک کارکرد صیادی دارند، در صورتی که تجهیزات و امکانات لازم نظیر سردخانه های مجهز برای آبزیان در این بنادر وجود ندارد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، به گفته شریفات، توسعه زیرساخت ها در بنادراز جمله زیرساخت های ریلی، در اختیار بخش دولتی است، در این زمینه دولت می تواند از بنادر پیشرفته دنیا و نقشه راه این بنادر الگو برداری کند.