شناسهٔ خبر: 72485 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

شهروندان برای تشکیل پرونده طبق بخشنامه جدید اراضی تصرفی اقدام کنند

شهبازی رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از تمدید مهلت بخشنامه جدید اراضی تصرفی و موارد لازم برای تشکیل پرونده تا پایان سال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران, مجتبی شهبازی با اعلام این خبر گفت: موارد ۹ گانه ذیل برای تشکیل پرونده طبق بخشنامه جدید اراضی تصرفی مورد نیاز است. ۱- تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل  ۲- تصویر برابر با اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل ۳ تصویر برابر با اصل گواهی انحصار وراثت و شناسنامه و کارت ملی ورثه ۴- اصل قبوض انشعابات عمومی ( آب ، برق ، تلفن و گاز) در صورتی که قبوض انشعابات به نام مالک قبلی باشد، بایستی نسبت به صلح حقوق انشعابات مذکور اقدام گردد. ۵- کپی و اصل مدارک مالکیت ملک ( از قبیل قولنامه ، مبایعه نامه ،وکالت نامه ، پروانه ساختمانی، برگه واگذاری از شرکتهای تعاونی مسکن و ...) ۶ – عکس هوایی موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری جانمایی شده باشد.۷- نقشه هوایی ۲۰۰۰/۱ که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری جانمایی شده باشد.۸- اقرارنامه رسمی محضری ۹- استشهادیه محلی که به تایید و مهر شورایاری یا هیات امنای مسجد محل رسیده باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موارد مورد نیاز شهروندان جهت تشکیل پرونده و همچنین مشاهده بخشنامه مذکور در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نشانی http://tehran.mrud.ir در قسمت املاک و حقوقی قابل دسترسی است.