شناسهٔ خبر: 72620 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

استان اصفهان بزرگ‌ترين شبكه شهری كشور را دارد

نقشه اصفهان مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: استان اصفهان با دارا بودن ۱۰۷ شهر از بزرگ‌ترين شبكه شهری كشور برخوردار است كه داراي تنوع كاملی از سلسله مراتب طرح های توسعه فراشهری و شهری است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان، حميدرضا اميرخاني درخصوص جزئيات طرح هاي فراشهري استان گفت: از ۱۰۷ شهر استان ۱۰۱ شهر مشمول نظام جامع و ۶ شهر مشمول نظام هادي است و اين استان داراي تنوع كاملي از سلسله مراتب طرح هاي توسعه فراشهري و شهري است كه با دارا بودن ۱۰۷ شهر از بزرگ ترين شبكه شهري كشور برخوردار است.

وي بيان داشت: از اين ۱۰۱ شهر ۹۸ شهر داراي طرح جامع ابلاغي و ۳ شهر باغبهادران- جوشقان قالي – كامو و چوگان داراي مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در مرحله ارسال به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري جهت اخذ تنفيذ است.

در امسال تهيه طرح جامع ويژه شهر نطنز و نايين در دستور كار اين اداره كل است و همچنين برنامه طرح جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين به عنوان پايلوت كشوري در دست تهيه است.

اميرخاني درخصوص وضعيت طرح هاي تفصيلي شهري گفت: از ۹۸ شهر استان ۲۷ شهر داراي طرح تفصيلي مصوب، ۲۹ شهر در دست تهيه طرح، ۲۷ شهر در مرحله تامين اعتبار و در دستور كار سال ۹۸ و ۱۸ شهر در دستور كار سال هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ هستند .

شهرهاي مورد نظر جهت تهيه طرح تفصيلي در سال ۹۸ شامل انارك، جندق، حبيب آباد، تودشك، حسن آباد، سجزي، محمدآباد، نصرآباد، نيك آباد، عسگران، ميمه، ورزان، بوئين مياندشت، افوس، نايين، بافران، دولت آباد، كمشچه، اژيه، ورزنه، هرند، زرين شهر، ورنامخواست، سده لنجان، زاينده رود، چرمهين و سميرم مي باشند.

مديركل راه وشهرسازي استان اقدامات شاخص انجام شده طي سال هاي اخير در حوزه شهرسازي و معماري را اينگونه برشمرد و گفت: تدوين دستورالعمل بررسي نقشه هاي پايه از نظر شكلي و داده هاي مورد نياز براي تهيه طرح هاي تفصيلي، تدوين نظام مستند سازي فرآيند تهيه طرح هاي تفصيلي شهري، تامين اعتبار و تسريع در فرآيند عقد قرارداد تهيه طرح هاي توسعه شهري، تشكيل واحد GIS در معاونت شهرسازي و بررسي شكلي و تحويل نقشه ۱۵ شهر استان و برقراري رويكرد هاي مشاركت از جمله اقدامات شاخص اين اداره كل طي سالهاي ۹۷ و ۹۸ بوده است.